Bạn đang ở: Trang chủ Thấy trên mạng, bộ mới Hệ lụy của một dự án thiếu tầm nhìn và không tỉnh táo

Hệ lụy của một dự án thiếu tầm nhìn và không tỉnh táo

Bài này ngắn gọn, phân tích rành mạch tình hình khai thác bauxite và tóm tắt diễn biễn 4 năm qua. Quên không nêu rõ trách nhiệm nặng nề của Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng trong quyết định về bauxite.
Các thao tác trên Tài liệu
Các số đặc biệt
Tin sinh hoạt
INVITATION JOURNEE PORTES OUVERTES AUX ATELIERS VARAN 31/01/2015 10:00 - 22:00 — Paris 11
Exposition: Danièle TORU 31/01/2015 12:00 - 23:50 — Rest. Foyer Mon Vietnam, Paris 5
Ciné-club YDA : "Ba chìm bảy nổi chín lênh đênh" 07/02/2015 14:00 - 17:00 — Paris 5
Tuần lễ "Semaine anticoloniale 2015" tại Paris 14/02/2015 - 17/02/2015 — Paris 2
Các sự kiện sắp đến...
Kênh RSS
Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

feeds.feedburner.com/diendanforum
Ủng hộ chúng tôi - Support Us