Bạn đang ở: Trang chủ Thấy trên mạng, bộ mới Heirs of Mao’s Comrades Rise as New Capitalist Nobility

Heirs of Mao’s Comrades Rise as New Capitalist Nobility

Điều tra về "Thái tử đảng" Trung Quốc, đặc biệt là gia tài con cháu "bát đại nguyên lão" (Đặng Tiểu Bình, Trần Vân, Bành Chân, Bạc Nhất Ba, Lý Tiên Niệm, Dương Thượng Côn, Vương Chấn, Tống Nhiệm Cùng). Riêng 3 thái tử (con trai Vương Chấn, con rể Đặng Tiểu Bình và con trai Trần Vân) nắm trong tay những tập đoàn và của cải trị giá 1600 tỉ USD, tức là 1/5 GPP của Trung Quốc. Có thể xem bản tin liên quan của BBC : http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2012/12/121229_bloomberg_china_princelings.shtml
Các thao tác trên Tài liệu
Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

feeds.feedburner.com/diendanforum