Bạn đang ở: Trang chủ Thấy trên mạng, bộ mới Hiến pháp nào cho Việt Nam

Hiến pháp nào cho Việt Nam

Một đóng góp công phu của GS Nguyễn Tiến Dũng, ĐH Toulouse. Cập nhật 6.2: tác giả mới bổ sung một đoạn dài về tính chất "công an trị" của nhà nước VN hiện nay: http://zung.zetamu.net/2013/02/hi%E1%BA%BFn-phap-vi%E1%BB%87t-nam-police-state/

Địa chỉ của liên kết là: http://zung.zetamu.net/Files/Constitution_VN.pdf

Các thao tác trên Tài liệu
Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

feeds.feedburner.com/diendanforum