Bạn đang ở: Trang chủ Thấy trên mạng, bộ mới Tổ chức nhóm chuyên gia bút chiến trên Internet

Tổ chức nhóm chuyên gia bút chiến trên Internet

Ông Hồ Quang Lợi - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - nêu kinh nghiệm "Tổ chức nhóm chuyên gia" đấu tranh trực diện, tham gia bút chiến trên Internet trong việc đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Và đây là bình luận của Tễu trên FB : "Bây giờ mới tìm được ví dụ cho câu Kiều "Vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề". Bảy chữ đó là: Tình - Tiền - Tù - Tội - Sex - Sốc - Sến (ngành Báo chí) Tám nghề là: Cờ - Đèn - Kèn - Trống - Bưng - Bê - Kê - Đặt (ngành Văn hóa) Cụ Nguyễn Du tài quá!"
Các thao tác trên Tài liệu
Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

feeds.feedburner.com/diendanforum