Bạn đang ở: Trang chủ Thấy trên mạng, bộ mới U.S. takes a pass -- for now -- on China Sea disputes

U.S. takes a pass -- for now -- on China Sea disputes

The territorial disputes in the South China Seas are over, China has won, and the U.S. couldn’t care less. But that’s not necessarily bad. While arguments over who owns which reefs, rocks and lagoons in the South China Sea will likely drag on awhile, the U.S. is saving its powder for a more important fight: keeping vital shipping lanes free from potential interference.
Các thao tác trên Tài liệu
Các số đặc biệt
Tin sinh hoạt
INVITATION JOURNEE PORTES OUVERTES AUX ATELIERS VARAN 31/01/2015 10:00 - 22:00 — Paris 11
Exposition: Danièle TORU 31/01/2015 12:00 - 23:50 — Rest. Foyer Mon Vietnam, Paris 5
Ciné-club YDA : "Ba chìm bảy nổi chín lênh đênh" 07/02/2015 14:00 - 17:00 — Paris 5
Tuần lễ "Semaine anticoloniale 2015" tại Paris 14/02/2015 - 17/02/2015 — Paris 2
Các sự kiện sắp đến...
Kênh RSS
Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

feeds.feedburner.com/diendanforum
Ủng hộ chúng tôi - Support Us