Bạn đang ở: Trang chủ Thấy trên mạng, bộ mới U.S. takes a pass -- for now -- on China Sea disputes

U.S. takes a pass -- for now -- on China Sea disputes

The territorial disputes in the South China Seas are over, China has won, and the U.S. couldn’t care less. But that’s not necessarily bad. While arguments over who owns which reefs, rocks and lagoons in the South China Sea will likely drag on awhile, the U.S. is saving its powder for a more important fight: keeping vital shipping lanes free from potential interference.
Các thao tác trên Tài liệu
Các số đặc biệt
Tin sinh hoạt
Exposition: Carrés de Soie 02/12/2014 - 30/01/2015 — Châtenay Malabry, Pháp
Exposition: Danièle TORU 07/12/2014 - 31/01/2015 — Rest. Foyer Mon Vietnam, Paris 5
Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng chiếu ở Hà Nội 29/12/2014 - 03/01/2015 — Espace, Hà Nội
Các sự kiện sắp đến...
Kênh RSS
Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

feeds.feedburner.com/diendanforum
Ủng hộ chúng tôi - Support Us