Sinh năm 1921, Lê Bá Đảng sang Pháp năm 1939 và tốt nghiệp trường Beaux-Arts Paris năm 1948.

Là một họa sĩ nổi tiếng quốc tế, ông đã có nhiều triển lãm ở Paris, New-York, London, San Francisco, Los Angeles, Frankfurt, Tokyo, Boston, Saint-Louis,
Chicago...

Sau giải thưởng của The International Institute of Saint-Louis (1989), Lê Bá Đảng đã được chính phủ Pháp trao tặng năm 1994 danh hiệu Chevalier des Arts et des Lettres.

Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng đã được khai trương tháng 6 năm 2006 tại Huế (đ<a chỉ : 15A Lê Lợi).


Graphic in universe
      Drift continent 
Index page Next page