Trần Trọng Vũ
sinh năm 1964 tại Hà Nội
1982-1987 : học Trường Cao đẳng Mỹ thuật Hà Nội
1987-1989 : giảng viên Trường Cao đẳng Mỹ thuật Hà Nội
1989-1992 : học Trường Cao đẳng Mỹ thuật Paris
2000 : trách nhiệm xưởng vẽ "La semaine folle" Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Thiết kế Reims
hiện sống tại Pháp
www.trantrongvu.com

Next page