Bạn đang ở: Trang chủ

Tìm kiếm nâng cao

Mẫu tìm kiếm này cho phép bạn tìm kiếm nội dung trên toàn bộ hệ thống theo phạm vi tìm kiếm cụ thể.
Hãy nhớ rằng bạn luôn có thể sử dụng chức năng tìm kiếm nhanh bất cứ lúc nào. Mẫu tìm kiếm này chỉ cần thiết nếu bạn muốn tìm kiếm chi tiết hơn.
Để tìm kiếm đơn giản, hãy nhập vào giới hạn tìm kiếm. Bạn có thể tìm kiếm nhiều từ bằng cách sử dụng các toán tử ANDOR.
Hệ thống sẽ thực hiện tìm kiếm trên toàn bộ phần nội dung, tiêu đề, và phần mô tả của các đối tượng.
Trả về những mục phù hợp với một vài hoặc tất cả những thẻ này. Bạn có thể tìm nhiều từ bằng cách bấm phím Ctrl (hoặc phím Apple trên máy Mac) đồng thời bấm chọn từ khóa."


Tùy chọn tìm kiếm thêm

Tìm kiếm các đối tượng thuộc về một kiểu cụ thể.

Tìm kiếm các đối tượng mới được tạo kể từ lần đăng nhập cuối của bạn, từ tuần trước, v.v...
Tìm kiếm các đối tượng được tạo bởi một người dùng cụ thể.

Tùy chọn hiển thị

Sắp xếp kết quả tìm kiếm dựa trên tiêu chuẩn được chọn.
Số lượng kết quả hiển thị trên một trang.