Bạn đang ở: Trang chủ
Tìm thấy 102 kết quả phù hợp với điều kiện tìm kiếm của bạn.
Filter the results.
Kiểu đối tượngCác đối tượng mới kể từSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
*Ciné-club YDA chiếu 6 phim ngắn chọn lọc
- YDA published 03/01/2016 cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21 — filed under:
6 phim ngắn do Vũ Mạnh Cường Marcus tuyển chọn
Located in Lịch sinh hoạt
Hình ảnh Troff document NuocPost
- YDA published 21/12/2015 cập nhật lần cuối 16/04/2016 07:48 — filed under:
Located in Members / VHN / Hình mục "Lịch sinh hoạt"
Hình ảnh Nguyen Trinh Thi
- NTThi published 27/10/2015 cập nhật lần cuối 16/04/2016 07:48 — filed under:
Located in Members / VHN / Hình mục "Lịch sinh hoạt"
Hình ảnh application/x-freemind ydattmm.jpg
- YDA published 24/10/2015 cập nhật lần cuối 16/04/2016 07:48 — filed under:
Located in Members / VHN / Hình mục "Lịch sinh hoạt"
Hình ảnh ydaMui.jpg
- yda published 24/10/2015 cập nhật lần cuối 16/04/2016 07:48 — filed under:
Located in Members / VHN / Hình mục "Lịch sinh hoạt"
Cine-club YDA 19/9 : "Hai thế giới" của Phạm Văn Nhận (1953)
- YDA published 25/08/2015 cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21 — filed under:
Located in Lịch sinh hoạt
CLB điện ảnh YDA (Paris) : Khương Mễ
- YDA published 03/05/2015 cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21 — filed under:
Khương Mễ : người thực hiện những phim đầu tiên ở Việt Nam
Located in Lịch sinh hoạt
Phim "Christina Noble" chiếu tại Pháp
- Noble published 25/03/2015 cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21 — filed under:
Cuộc đấu tranh cả một đời người để cứu hàng ngàn trẻ em
Located in Lịch sinh hoạt
Phim "Lạc giới" tranh giải ở LHP FICAT - Pháp
- FICAT published 03/03/2015 cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21 — filed under:
FICAT là Liên hoan phim về các phim Á châu, tổ chức tại Tours (Pháp)
Located in Lịch sinh hoạt
Phim "Bà Nội" chiếu tại Paris
- KL published 03/03/2015 cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21 — filed under:
Phim tài liệu của Khoa Lê
Located in Lịch sinh hoạt