Bạn đang ở: Trang chủ / Nhân vật

Nhân vật

- Hà Huy Khoái — published 12/04/2016 22:25, cập nhật lần cuối 14/05/2017 09:53
Các bài viết về những nhân vật văn hoá / lịch sử đáng chú ý
Vài kỉ niệm với anh Nghiêm Xuân Hải Nguyễn Ngọc Giao — cập nhật lần cuối 24/09/2023 22:56
Rich document Pour mon ami Tiến Nguyễn Huy Hiệt — cập nhật lần cuối 05/09/2023 18:43
Rich document Tưởng nhớ Ngô Vĩnh Long, nhà Việt Nam học và nhà hoạt động phản chiến danh tiếng Nguyễn Thùy An và Douglas Allen — cập nhật lần cuối 03/08/2023 23:54
Rich document Hoàng Phủ Ngọc Tường (1937-2023) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 18/08/2023 23:59
Rich document Thương nhớ Đặng Tiến Nguyễn Ngọc Giao — cập nhật lần cuối 28/04/2023 13:48
Rich document Pascal source code Anh Nghiệp Nguyễn Ngọc Giao — cập nhật lần cuối 28/04/2023 14:42
Tưởng nhớ anh Huỳnh Hữu Nghiệp (1935-2023)
Rich document ECMAScript program Nhớ tiếc anh Trần Hữu Dũng Viet-Studies Nguyễn Thế Thanh — cập nhật lần cuối 30/03/2023 14:16
Rich document C header Đôi lời tri ơn giáo sư Nguyễn Thế Anh Pascal Bourdeaux/Hậu Hiền — cập nhật lần cuối 25/03/2023 10:13
Rich document Anh Dũng giao — cập nhật lần cuối 01/03/2023 22:39
Rich document Dương Tường (1932-2023) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 27/02/2023 12:34
Rich document Tưởng nhớ Ngô Vĩnh Long Nguyễn Thuỳ An và Douglas Allen — cập nhật lần cuối 15/02/2023 23:24
KỶ NIỆM VỀ MỘT NGƯỜI BẠN TRÍ THỨC Nguyễn V. Hương — cập nhật lần cuối 13/02/2023 18:05
Rich document Huỳnh Hữu Tuệ (1943-2023) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 15/02/2023 16:51
Cập nhật 15/02/2023 : Lễ cầu siêu sẽ cử hành ngày 5/03/2023 tại Longueil, Quebec
Rich document Microsoft Word Document Khách quan và bình lắng nhìn về một quá khứ đầy xung đột Pierre Brocheux trả lời Nguyễn Thuỵ Phương — cập nhật lần cuối 28/12/2022 10:55
Rich document Georges, Henri... và hôm nay Pierre Nguyễn Ngọc Giao — cập nhật lần cuối 28/12/2022 16:38
Cập nhật ngày 28.12.2022 (xem khung cuối bài, của H.V.)
“ Anh ” Henri Nguyễn Ngọc Giao — cập nhật lần cuối 12/11/2022 09:42
Rich document Que veut dire dominer la nature ? Ngô Bảo Châu — cập nhật lần cuối 11/11/2022 18:25
Chế ngự thiên nhiên nghĩa là gì ? (Bản dịch của Nguyễn Ngọc Giao)
HENRI VAN REGEMORTER À LA CITÉ UNIVERSITAIRE INTERNATIONALE DE PARIS, 1952-1954, SOUVENIRS Pierre BROCHEUX — cập nhật lần cuối 11/11/2022 11:55
Kỷ niệm về những năm ở Đại học xá Paris
Rich document Vài lời về anh Henri Van Regemorter Bùi Trọng Liễu — cập nhật lần cuối 11/11/2022 00:02
Tưởng nhớ H. Van Regemorter (1925-2002)
Rich document Mathilde Tuyết TRẦN DESCHAMPS (1952-2022) Diễn Đàn & Nguyễn Xuân Xanh — cập nhật lần cuối 30/10/2022 11:56
Rich document Uyên bác An Chi Hoàng Dũng — cập nhật lần cuối 21/10/2022 11:20
Rich document Vĩnh biệt giáo sư Nguyễn Văn Trung Huỳnh Như Phương — cập nhật lần cuối 20/10/2022 17:27
Rich document Nguyễn Văn Trung (1930-2022) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 20/10/2022 15:34
Rich document một người bạn... Nguyễn Hoàng — cập nhật lần cuối 17/10/2022 17:20
Giáo sư Ngô Vĩnh Long : Người thầy – người đầu tư đời mình cho tương lai Y Trang — cập nhật lần cuối 16/10/2022 16:02
Rich document C header Mùa thu vắng Anh Nguyễn Ngọc Giao — cập nhật lần cuối 30/10/2022 22:48
Kỷ niệm về ‘Dédé' Van In Jean-Noël CRISTIANI, Richard COPANS & Sylvie GADMER — cập nhật lần cuối 14/09/2022 09:38
Rich document application/x-troff-me Dũng Mẹ Trần Kung — cập nhật lần cuối 06/09/2022 18:58
Vĩnh biệt Ngô Tấn Dũng (1949-2022)
Rich document C header André, tạm biệt Anh ! Nguyễn Ngọc Giao — cập nhật lần cuối 03/09/2022 10:09
Tưởng nhớ nhà điện ảnh André Van In (1949-2022)
Rich document Lilypond music sheet Tưởng nhớ Nelly Nguyễn Ngọc Giao — cập nhật lần cuối 21/08/2022 23:47
Rich document Phạm Ngọc Tuấn (1929-2022) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 19/06/2022 11:23
Rich document Tiếc thương bạn quý Huỳnh Bửu Sơn Trần Văn Thọ — cập nhật lần cuối 16/06/2022 10:46
Rich document Thương tiếc Huỳnh Bửu Sơn, một nhân cách lớn P.V. — cập nhật lần cuối 17/06/2022 18:01
Il a été mon modèle et contre-modèle préféré... Nguyễn Thế Phong — cập nhật lần cuối 04/06/2022 16:04
Rich document Người “ gánh cái đẹp ” đi giữa cuộc đời Tương Lai — cập nhật lần cuối 02/06/2022 19:10
Rich document Thương nhớ Hồ Ngọc Nhuận Ngô Vĩnh Long — cập nhật lần cuối 24/05/2022 17:40
Rich document Hồ Ngọc Nhuận (1935-2022) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 19/05/2022 17:12
Rich document Linda Lê (1963-2022) K. V. — cập nhật lần cuối 09/05/2022 17:11
Nguyên Ngọc vẫn vững bước trên đường xa… Chu Hảo — cập nhật lần cuối 06/05/2022 00:59
Rich document Tôn Thị Tĩnh (Hồ Thanh Tâm) 1941-2022 Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 03/05/2022 12:59
Hiền nội của nhà văn Nguyên Ngọc từ trần ngày 2.5.2022
Rich document Octet Stream Anh Nguyễn Ba không còn nữa Nguyễn Xuân Xanh — cập nhật lần cuối 26/03/2022 10:54
Rich document Trần Bửu Kiếm (1920-2022) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 05/02/2022 19:41
Anh Hiệu như tôi biết Chu Hảo — cập nhật lần cuối 26/01/2022 17:33
Nhà vật lý học Nguyễn Văn Hiệu đã từ trần ngày 23.1.2022, thọ 84 tuổi.
Rich document Vài kỷ niệm với ông Bùi Tín Lê Học Lãnh Vân — cập nhật lần cuối 30/11/2021 23:53
Rich document Thư khóc tiễn vợ về nơi chín suối Võ Quang Yến — cập nhật lần cuối 30/11/2021 23:49
Rich document HIDEKI YUKAWA người lữ hành cô đơn Ngyuyễn Xuân Xanh — cập nhật lần cuối 13/10/2021 13:49
Rich document Vài kỷ niệm André MENRAS / Hồ Cương Quyết — cập nhật lần cuối 27/09/2021 15:33
Tưởng nhớ ông Đặng Văn Việt (1920-2021)
Rich document Leon Quang Lê : ‘Mối tình’ với cải lương gần 40 năm Thu Thủy — cập nhật lần cuối 11/09/2021 10:48
Phỏng vân đạo diễn phim SONG LANG (câu lạc bộ YDA sẽ chiếu lần đầu tiên ở Paris ngày 9.10.2021)
Vài kỷ niệm về anh Đễ Nguyễn Ngọc Giao — cập nhật lần cuối 27/08/2021 10:05
Rich document Câu đối khóc bác Hồ Mậu Hòe Hồ Bạch Thảo — cập nhật lần cuối 24/08/2021 22:05
Rich document Kim Lefèvre (1935-2021) K.V. — cập nhật lần cuối 21/08/2021 23:32
Rich document Octet Stream Ba và Cha Nguyễn Thị Từ Huy — cập nhật lần cuối 30/04/2021 12:35
Công dân Nghiêm Xuân Thiện Nghiêm Phong Tuấn — cập nhật lần cuối 30/04/2021 11:17
Rich document Vĩnh biệt nhà văn Nguyễn Huy Thiệp (1950 - 2021) D.Đ. — cập nhật lần cuối 24/03/2021 18:44
Rich document Anh Riệu Vũ Ngọc Quỳnh — cập nhật lần cuối 21/01/2021 20:10
Đính chính: ngày sinh của anh Riệu là 5/1/1932, chứ không phải 4/1/1932 như đã viết trong bản đầu.
Rich document C source code Nguyễn Quang Riệu và niềm đam mê chia sẻ tri thức khoa học Hà Dương Tường — cập nhật lần cuối 23/11/2021 11:31
Rich document Nhà khoa học Nguyễn Quang Riệu từ trần Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 08/01/2021 12:45
Rich document Hồ Quang Minh (1949-2020) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 26/10/2020 23:41
Rich document Troff document Biết bao cuộc đời và cái chết lặng lẽ của một người « cộng sản nhưng mà tốt » Jon Lee Anderson — cập nhật lần cuối 19/09/2020 15:51
Đỗ Tuyết Khanh dịch từ tiếng Anh
Rich document Phan Ngọc ở Paris giao — cập nhật lần cuối 10/09/2020 15:57
Rich document PS document Người ra đi, tình yêu để lại... Ngô Thị Kim Cúc — cập nhật lần cuối 05/09/2020 00:36
Rich document Giáo sư ĐẶNG ĐÌNH ÁNG qua đời Nguyễn Xuân Xanh — cập nhật lần cuối 11/09/2020 18:41
Rich document C source code Vài kỷ niệm với Anh Dực Nguyễn Ngọc Giao — cập nhật lần cuối 22/08/2020 15:16
Rich document Diệu Phương – Một cành mai khôi Thái Kim Lan — cập nhật lần cuối 17/08/2020 19:01
Rich document Vĩnh biệt và cám ơn Tư lệnh 0. Nguyễn Hữu Động — cập nhật lần cuối 24/06/2020 10:38
Rich document C header Hồ Dzếnh Vũ Thư Hiên — cập nhật lần cuối 08/06/2020 00:42
Cập nhật ngày 7/6/2020. Hôm nay, tác giả đã đưa lên FB một bản có chỉnh sửa vài chỗ, bạn đọc có thể xem tại địa chỉ : https://www.facebook.com/notes/v%C5%A9-th%C6%B0-hi%C3%AAn/h%E1%BB%93-dz%E1%BA%BFnh/3175338259197920/?comment_id=10223048800152227&reply_comment_id=10223053301304753&notif_id=1591560108648289&notif_t=feed_comment_reply
Rich document Nụ cười Dương Tường Nguyễn Ngọc Giao — cập nhật lần cuối 25/02/2023 15:16
Chân Phương, salut vieux. Đỗ Kh. — cập nhật lần cuối 08/05/2020 14:53
Chân Phương (1951-2020)
Rich document object code CHUYỆN VỀ MỘT ÔNG NGHÈ – ĐIỆP BÁO Ngô Thị Kim Cúc — cập nhật lần cuối 28/04/2020 18:17
Nhà toán học Nguyễn Đình Ngọc – điệp viên Diệp Sơn
Rich document Trần Tuấn Dũng (1946-2020) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 11/03/2020 21:57
Rich document Freeman Dyson (1923-2020), nhà khai sáng Nguyễn Xuân Xanh — cập nhật lần cuối 08/03/2020 18:15
Rich document HOÀNG XUÂN HÃN VÀ TÂM THƯ CỦA PHONG TRÀO VIỆT KIỀU Lê Học Lãnh Vân — cập nhật lần cuối 16/02/2020 21:39
Nửa sau thập niên 1980 và đầu thập niên 1990 là khoảng thời gian rất thú vị và hào hứng của đời tôi. Khoảng thời gian đó cũng trùng hợp với thời gian Hội Người Việt Nam tại Pháp hoạt động với nhiều hứng khởi.
Rich document Nguyễn Trọng Vĩnh (1916-2019) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 26/12/2019 10:40
Rich document Tưởng nhớ học giả Nguyễn Hiến Lê - Một món nợ tinh thần Tô Lệ Hằng — cập nhật lần cuối 22/12/2019 00:48
Rich document Giáo sư Hà Văn Tấn, vị đại sư của ngành sử học Việt Nam D.Đ. — cập nhật lần cuối 29/11/2019 21:46
Rich document Tản mạn về anh Hà Văn Tấn Nguyễn Tùng — cập nhật lần cuối 30/11/2019 13:32
Rich document Thầy tôi, GS Hà Văn Tấn Nguyễn Hồng Kiên — cập nhật lần cuối 29/11/2019 07:54
Rich document THẦY TRÍ QUANG – Một trang lịch sử Cao Huy Thuần — cập nhật lần cuối 09/11/2019 20:52
Rich document NHỚ ANH PHAN HUY ĐƯỜNG Nguyễn Hồng Nhung — cập nhật lần cuối 29/10/2019 14:17
Rich document object code Phan Huy Đường, Người tư duy tự do Nguyễn Hữu Hồng Minh — cập nhật lần cuối 28/10/2019 10:39
Rich document Phan Huy Đường trong việc giới thiệu văn học Việt Nam ra thế giới Nguyễn Ngọc Giao — cập nhật lần cuối 23/10/2019 13:58
Tới bến ! Nguyễn Văn Khoa — cập nhật lần cuối 24/10/2019 15:24
Giã từ Phan Huy Đường
Rich document Nhớ anh Phan Huy Đường Phạm Xuân Nguyên — cập nhật lần cuối 18/10/2019 17:22
Rich document D source code Vĩnh biệt người “Ăn mày văn chương” Trần Tuấn — cập nhật lần cuối 17/10/2019 22:12
Rich document Nửa thế kỷ tình bạn Hà Dương Tuấn — cập nhật lần cuối 17/10/2019 23:29
Rich document Tưởng niệm Phan Huy Đường Nguyễn Tùng — cập nhật lần cuối 25/10/2019 14:53
Rich document C header Du Tử Lê, một cõi cho mình Vũ Thư Hiên — cập nhật lần cuối 09/10/2019 20:18
Rich document Tiễn biệt anh Thuỵ Đào Hữu Dũng — cập nhật lần cuối 27/08/2019 00:00
Vài kỷ niệm với anh Đào Văn Thuỵ Nguyễn Tùng — cập nhật lần cuối 27/08/2019 10:26
Rich document ÔNG ĐẠO DỪA MỘT THỜI CỒN PHỤNG Võ Quang Yến — cập nhật lần cuối 15/08/2019 22:52
Về một nhân vật độc đáo ngày trước
Rich document Nhà thơ Phan Vũ, người lãng du qua hai thế kỷ Nguyễn Thị Hậu — cập nhật lần cuối 27/07/2019 23:35
Rich document Vĩnh biệt một nhà trí thức lớn, Giáo sư Hoàng Tuỵ Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 16/07/2019 19:44
Chỉnh sửa: ngày sinh của GS Hoàng Tuỵ là 7/12/1927 chứ không phải 27/12 như chúng tôi đã ghi nhầm. Ngoài ra, chúng tôi cũng đưa thêm con số chính xác các công trình khoa học của GS Hoàng Tuỵ, theo bài báo của GS Phùng Hồ Hải.
Phạm Toàn – người hạnh phúc Mạc Văn Trang — cập nhật lần cuối 28/06/2019 17:51
Đọc tại Lễ tang Nhà giáo Phạm Toàn, sáng 28/6/2019
Jeune et Libre dans sa tête et dans son cœur André Menras – Hồ Cương Quyết — cập nhật lần cuối 28/06/2019 14:13
Hommage à Phạm Toàn (1932-2019), fondateur de la collection de manuels Cánh Buồm, du site Bauxite Việt Nam, écrivain et traducteur.
Trẻ và Tự do từ trong con tim và cái đầu André Menras – Hồ Cương Quyết — cập nhật lần cuối 28/06/2019 14:19
Tưởng nhớ Phạm Toàn (1932-2019)
Cái ôm cuối cùng Phạm Đoan Trang — cập nhật lần cuối 26/06/2019 09:49
Rich document Khi "được" FBI theo dõi Ngô Vĩnh Long — cập nhật lần cuối 24/06/2019 16:39
Cập nhật ngày 24/6 với đường dẫn về ba bài viết tiếp theo của tác giả. Xin xem ở cuối bài.
Rich document Cha tôi, bác sĩ Trần Văn Du Trần Thị Vân Mai — cập nhật lần cuối 16/06/2019 15:14
Cập nhật ngày 16/6/2019 (xem cuối bài)
Rich document Tô Thuỳ Yên, nhà thơ Việt Nam Đặng Tiến — cập nhật lần cuối 29/05/2019 22:44
Rich document "Thế giới vui từ mỗi lẻ loi" Thanh Thảo — cập nhật lần cuối 29/05/2019 22:48

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
ICI Việt Nam: Le voyage suspendu 28/09/2023 - 13/10/2023 — Vinfast Paris Raspail, 8 Boulevard Raspail, 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss