Bạn đang ở: Trang chủ
Tìm thấy 105 kết quả phù hợp với điều kiện tìm kiếm của bạn.
Filter the results.
Kiểu đối tượngCác đối tượng mới kể từSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
* Phim "Vietnam Paradiso" chiếu tại Pháp
- VP published 31/08/2013 cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21 — filed under:
Phim tài liệu của Julien Lahmi và Ali Benkirane
Located in Lịch sinh hoạt
Liên hoan phim ngắn YXINEFF tại Paris
- YXINEFF published 05/09/2013 cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21 — filed under:
Located in Lịch sinh hoạt
Cine-club YDA chiếu phim "Scandal - Bí mật thảm đỏ"
- YDA published 01/02/2014 cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21 — filed under:
Located in Lịch sinh hoạt
* Phim "Nước 2030" dự LHP Berlin 2014
- LHP Berlin published 07/02/2014 cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21 — filed under:
Phim của Nguyễn Võ Nguyên Minh khai mạc chương trình Panorama của LHP Berlin 2014
Located in Lịch sinh hoạt
Điện ảnh Việt Nam tại LHP Films de femmes - Créteil
- FFF published 20/02/2014 cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21 — filed under:
Trong chương trình "Năm Việt Nam - Pháp" tại Pháp
Located in Lịch sinh hoạt
Ciné-club YDA Paris chiếu 2 phim tài liệu
- YDA published 03/03/2014 cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21 — filed under:
Located in Lịch sinh hoạt
Phim VN dự thi LHP Cinéma du Réel tại Paris
- NTTham published 05/03/2014 cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21 — filed under:
Phim tài liệu "Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng". Đạo diễn: Nguyễn Thị Thắm.
Located in Lịch sinh hoạt
Liên hoan phim Việt 2014 tại California
- VFF2014 published 25/03/2014 cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21 — filed under:
Located in Lịch sinh hoạt
Phim "Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng" chiếu tại Pháp
- NTTham published 03/04/2014 cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21 — filed under:
Phim của Nguyễn Thị Thắm, tranh giải LHP "Cinéma du réel" 2014
Located in Lịch sinh hoạt
Phim "Hai Tư Sáu" chiếu tại Paris
- Inalco published 04/04/2014 cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21 — filed under:
Với sự hiện diện của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp
Located in Lịch sinh hoạt