Bạn đang ở: Trang chủ

*** Triển lãm hình màu đầu tiên về Hà Nội (1914-1917) tại Paris

Triển lãm "Ha Noi en couleurs" với các kính ảnh (autochromes) của Léon Busy

 • Triển lãm
 • 16/09/2014 00:00 đến 16/11/2014 00:00.
 • Gửi bởi LB .
 • Đã phát hành: 02/09/2014

** Chương trình "Việt Nam - Pháp: Từ thời thực dân đến thời hòa giải" tổ chức tại Pháp

 • Văn hóa
 • 25/10/2014 00:00 đến 22/11/2014 00:00.
 • Gửi bởi AIX .
 • Đã phát hành: 23/09/2014

Đỗ Khiêm: Saigon Samedi à Beyrouth

 • Văn hóa
 • 02/11/2014 15:00 đến 02/11/2014 18:00.
 • Gửi bởi Đõ Khiêm .
 • Đã phát hành: 25/10/2014

Nhạc dân tộc: Tiếng trúc tiếng tơ

 • Nhạc
 • 07/11/2014 20:00 đến 09/11/2014 23:00.
 • Gửi bởi Guimet .
 • Đã phát hành: 21/10/2014
Các số đặc biệt
Kênh RSS
Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

feeds.feedburner.com/diendanforum
Ủng hộ chúng tôi - Support Us