Bạn đang ở: Trang chủ

** Triển lãm "Envol du dragon : Art royal du Vietnam" tại Paris

 • Triển lãm
 • 09/07/2014 00:00 đến 15/09/2014 00:00.
 • Gửi bởi Guimet .
 • Đã phát hành: 08/07/2014

** Triển lãm "Propaganda" tại Musée du quai Branly - Paris

 • Triển lãm
 • 09/08/2014 00:00 đến 28/09/2014 00:00.
 • Gửi bởi MQB .
 • Đã phát hành: 09/08/2014

** Hội thảo quốc tế về nghệ thuật VN tổ chức tại Paris

Trong 3 ngày tại 3 địa điểm

 • Hội thảo
 • 04/09/2014 00:00 đến 06/09/2014 00:00.
 • Gửi bởi AVF .
 • Đã phát hành: 24/08/2014

Chương trình "Năm Việt Nam - Pháp 2014"

Chương trình có thể có vài thay đổi phút chót.

 • Văn hóa
 • 30/09/2014 00:00 đến 30/09/2014 00:00.
 • Gửi bởi VNFR .
 • Đã phát hành: 22/02/2014
Các số đặc biệt
Kênh RSS
Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

feeds.feedburner.com/diendanforum
Ủng hộ chúng tôi - Support Us