Bạn đang ở: Trang chủ

Exposition: Carrés de Soie

 • Triển lãm
 • 02/12/2014 09:25 đến 30/01/2015 20:25.
 • Gửi bởi ThanhThuy .
 • Đã phát hành: 16/12/2014

Exposition: Danièle TORU

 • Triển lãm
 • 07/12/2014 12:00 đến 31/01/2015 23:50.
 • Gửi bởi TORU .
 • Đã phát hành: 24/11/2014

Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng chiếu ở Saigon

 • Điện ảnh
 • 13/12/2014 08:30 đến 21/12/2014 21:00.
 • Gửi bởi Nguyễn Thị Thắm .
 • Đã phát hành: 04/12/2014

Ciné-club YDA 20.12.2014: phim NHỮNG NGƯỜI VIẾT HUYỀN THOẠI

 • Điện ảnh
 • 20/12/2014 14:00 đến 20/12/2014 17:00.
 • Gửi bởi YDA .
 • Đã phát hành: 05/12/2014

Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng chiếu ở Hà Nội

 • Phim tài liệu
 • 29/12/2014 17:00 đến 03/01/2015 21:30.
 • Gửi bởi Tham .
 • Đã phát hành: 18/12/2014
Các số đặc biệt
Tin sinh hoạt
Exposition: Carrés de Soie 02/12/2014 - 30/01/2015 — Châtenay Malabry, Pháp
Exposition: Danièle TORU 07/12/2014 - 31/01/2015 — Rest. Foyer Mon Vietnam, Paris 5
Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng chiếu ở Saigon 13/12/2014 - 21/12/2014 — Saigon, Việt Nam
Ciné-club YDA 20.12.2014: phim NHỮNG NGƯỜI VIẾT HUYỀN THOẠI 20/12/2014 14:00 - 17:00 — cinéma La Clef, Paris 5
Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng chiếu ở Hà Nội 29/12/2014 - 03/01/2015 — Espace, Hà Nội
Các sự kiện sắp đến...
Kênh RSS
Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

feeds.feedburner.com/diendanforum
Ủng hộ chúng tôi - Support Us