Bạn đang ở: Trang chủ

Conférence: Alexandre De RHODES et la romanisation des écritures orientales

 • Thuyết trình
 • 29/11/2014 09:30 đến 29/11/2014 16:30.
 • Gửi bởi Université Paris .
 • Đã phát hành: 16/11/2014

Cinéclub YDA: Buổi chiếu phim Đập Cánh Giữa Không Trung

 • Điện ảnh
 • 03/12/2014 20:00 đến 03/12/2014 22:30.
 • Gửi bởi Hoàng Điệp .
 • Đã phát hành: 08/11/2014

Sách mới: Paris 11 août - Thuận

 • Văn học
 • 06/12/2014 18:30 đến 06/12/2014 20:30.
 • Gửi bởi Thuận .
 • Đã phát hành: 24/11/2014

Exposition: Danièle TORU

 • Triển lãm
 • 07/12/2014 12:00 đến 31/01/2015 23:50.
 • Gửi bởi TORU .
 • Đã phát hành: 24/11/2014
Các số đặc biệt
Tin sinh hoạt
Conférence: Alexandre De RHODES et la romanisation des écritures orientales 29/11/2014 09:30 - 16:30 — Sorbonne, Paris 5
Cinéclub YDA: Buổi chiếu phim Đập Cánh Giữa Không Trung 03/12/2014 20:00 - 22:30 — studio Galande, Paris 5
Sách mới: Paris 11 août - Thuận 06/12/2014 18:30 - 20:30 — La librairie La Phénix, Paris 3
Exposition: Danièle TORU 07/12/2014 - 31/01/2015 — Rest. Foyer Mon Vietnam, Paris 5
Các sự kiện sắp đến...
Kênh RSS
Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

feeds.feedburner.com/diendanforum
Ủng hộ chúng tôi - Support Us