Bạn đang ở: Trang chủ

Đập cánh giữa không trung công chiếu ở VN

 • Điện ảnh
 • 21/01/2015 08:00 đến 27/01/2015 23:15.
 • Gửi bởi Hoàng Điệp .
 • Đã phát hành: 02/01/2015

Exposition: Carrés de Soie

 • Triển lãm
 • 30/01/2015 09:25 đến 30/01/2015 20:25.
 • Gửi bởi ThanhThuy .
 • Đã phát hành: 16/12/2014

INVITATION JOURNEE PORTES OUVERTES AUX ATELIERS VARAN

 • Điện ảnh
 • 31/01/2015 10:00 đến 31/01/2015 22:00.
 • Gửi bởi Ateliers Varan .
 • Đã phát hành: 07/01/2015

Exposition: Danièle TORU

 • Triển lãm
 • 31/01/2015 12:00 đến 31/01/2015 23:50.
 • Gửi bởi TORU .
 • Đã phát hành: 24/11/2014

Ciné-club YDA : "Ba chìm bảy nổi chín lênh đênh"

Phim tài liệu của Xuân Lan Guyot

 • Điện ảnh
 • 07/02/2015 14:00 đến 07/02/2015 17:00.
 • Gửi bởi YDA .
 • Đã phát hành: 18/01/2015

Tuần lễ "Semaine anticoloniale 2015" tại Paris

Từ 14.2 đến 17.2

 • Thuyết trình
 • 14/02/2015 00:00 đến 17/02/2015 00:00.
 • Gửi bởi Bouny .
 • Đã phát hành: 24/01/2015
Các số đặc biệt
Tin sinh hoạt
Đập cánh giữa không trung công chiếu ở VN 21/01/2015 - 27/01/2015 — Hà Nội & TP. HCM, Việt Nam
Exposition: Carrés de Soie 30/01/2015 09:25 - 20:25 — Châtenay Malabry, Pháp
INVITATION JOURNEE PORTES OUVERTES AUX ATELIERS VARAN 31/01/2015 10:00 - 22:00 — Paris 11
Exposition: Danièle TORU 31/01/2015 12:00 - 23:50 — Rest. Foyer Mon Vietnam, Paris 5
Ciné-club YDA : "Ba chìm bảy nổi chín lênh đênh" 07/02/2015 14:00 - 17:00 — Paris 5
Tuần lễ "Semaine anticoloniale 2015" tại Paris 14/02/2015 - 17/02/2015 — Paris 2
Các sự kiện sắp đến...
Kênh RSS
Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

feeds.feedburner.com/diendanforum
Ủng hộ chúng tôi - Support Us