Bạn đang ở: Trang chủ

VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5

  • 05/03/2024 23:35 đến 01/06/2024 00:00.
  • Gửi bởi yda .
  • Đã phát hành: 03/03/2024

Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga

  • 22/03/2024 19:00 đến 26/04/2024 22:30.
  • Gửi bởi ttnga .
  • Đã phát hành: 19/03/2024

France-Vietnam : un portail entre les cultures

Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon.

  • 25/05/2024 16:00 đến 25/05/2024 18:15.
  • Gửi bởi yda .
  • Đã phát hành: 16/04/2024
Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
Nouvel Obs, soirée Indochine, la colonisation oubliée 25/04/2024 18:30 - 22:00 — 67 av. Pierre Mendès France, 75013 Paris
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss