Bạn đang ở: Trang chủ

Phim "Plan Bee" chiếu tại Paris

  • 20/02/2019 13:00 đến 04/03/2019 13:00.
  • Gửi bởi VHN .
  • Đã phát hành: 19/02/2019

Ciné-club YDA: kịch phim "I am đàn bà"

  • 24/02/2019 14:15 đến 24/02/2019 16:30.
  • Gửi bởi VHN .
  • Đã phát hành: 28/01/2019

Ciné-club YDA 2.3.2019: "Mon Hanoi"

của Jean-Noël Poirier (cựu đại sứ Pháp ở Việt Nam) và Henri-Louis Poirier

  • 02/03/2019 14:15 đến 02/03/2019 16:30.
  • Gửi bởi VHN .
  • Đã phát hành: 14/02/2019
Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss