Bạn đang ở: Trang chủ Lịch sinh hoạt Tết của Ban Việt ngữ Inalco với phim "Gánh xiếc rong"

Tết của Ban Việt ngữ Inalco với phim "Gánh xiếc rong"

Thời gian 12/02/2013
từ 11:30 đến 16:30
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal




Tết Inalco
Các thao tác trên Tài liệu
được ắp xếp dưới:
Các số đặc biệt
Tin sinh hoạt
Exposition: Carrés de Soie 02/12/2014 - 30/01/2015 — Châtenay Malabry, Pháp
Exposition: Danièle TORU 07/12/2014 - 31/01/2015 — Rest. Foyer Mon Vietnam, Paris 5
Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng chiếu ở Saigon 13/12/2014 - 21/12/2014 — Saigon, Việt Nam
Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng chiếu ở Hà Nội 29/12/2014 - 03/01/2015 — Espace, Hà Nội
Các sự kiện sắp đến...
Kênh RSS
Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

feeds.feedburner.com/diendanforum
Ủng hộ chúng tôi - Support Us