Bạn đang ở: Trang chủ
Tìm thấy 105 kết quả phù hợp với điều kiện tìm kiếm của bạn.
Filter the results.
Kiểu đối tượng


Các đối tượng mới kể từSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
2 phim VN chiếu ở Đại học Paris Diderot - Inalco
- Inalco published 18/10/2018 — filed under:
"Thành phố khác" của Phạm Ngọc Lân và "Mùi" của Lê Bảo
Located in Lịch sinh hoạt
Hình ảnh YDA_VDNN
- YDA cập nhật lần cuối 10/11/2018 21:26 — filed under:
Located in Lịch sinh hoạt
Ra mắt phim "Allée des Jasmins" của Stéphane Lý Cường ở Paris
- SLC published 19/01/2019 — filed under:
Located in Lịch sinh hoạt
2 phim tài liệu tại Inalco - Paris
- Inalco published 22/01/2019 — filed under:
Located in Lịch sinh hoạt
Ciné-club YDA 30/11: 4 phim ngắn VN
- YDA published 07/11/2019 cập nhật lần cuối 11/11/2019 22:39 — filed under:
Located in Lịch sinh hoạt
INALCO Paris chiếu phim "Bi đừng sợ"
- Inalco published 16/09/2020 — filed under:
Located in Lịch sinh hoạt
* Phim "Finding Phong" chiếu tại Pháp
- YDA published 08/02/2018 cập nhật lần cuối 08/02/2018 12:28 — filed under:
Located in Lịch sinh hoạt
** Ciné-club YDA 7.4.2018 : phim "Cú và chim se sẻ"
- YDA published 14/03/2018 — filed under:
Phim truyện của Stéphane Gauger
Located in Lịch sinh hoạt
Thông tin của Ciné-club YDA & buổi chiếu "Finding Phong" 23/2
- YDA published 20/02/2018 cập nhật lần cuối 21/02/2018 10:50 — filed under:
Located in Lịch sinh hoạt
Cine-club YDA 2/6/2018: "Ở đây có nắng"
- YDA published 10/05/2018 — filed under:
Located in Lịch sinh hoạt