Bạn đang ở: Trang chủ / Bạn đọc và Diễn Đàn / Cắm!!! Cấm!!!

Cắm!!! Cấm!!!

- Maria Antony — published 27/08/2007 22:25, cập nhật lần cuối 27/08/2007 22:31
Từ Cắm đến Cấm có bao xa. Tiếng Việt hay thật.


Cắm!!! Cấm!!!


Từ vựng tiếng Việt hay thật, đa dạng thật, biến hoá khôn lường.

Cắm là một động từ, chỉ hành động dùng tay hay một khí cụ nào đó ghim chặt một vật gì đó một môi trường. Thí dụ như cắm cây vào mảnh đất, hay cắm đinh vào cột.

Thế nhưng nếu thay chữ ắ bằng chữ ấ thì động từ Cắm sẽ biến thành Cấm. Cấm là một động từ để chỉ hành động ngăn chận, không cho phép ai đó làm việc gì đó. Thí dụ như cấm hút thuốc, cấm đi ra, cấm đi vào, vân vân.

Hồi đầu tháng 8 vừa qua, ông Lê Doãn Hợp, tân Bộ trưởng của cái bộ mới gọi là "Thông Tin & Truyền Thông” (từ nay xin gọi là bộ 4T cho nó tiện), đã tuyên bố như sau về chính sách nhân sự để “ tiếp tục đổi mới ” công tác báo chí : “Tổng biên tập là người của Bộ Thông tin và Truyền thông sau này cắm ở từng tờ báo ” (xem, chẳng hạn, Sài Gòn Giải Phóng ngày 4-8-2007). Đây quả là một câu nói bất hủ.

Xin hỏi Ngài Bộ trưởng một câu: nhưng nếu trong tương lai, với hàng trăm tờ báo, bộ 4T của Ngài không đủ người để cắm ở từng tờ báo ... thì Ngài sẽ xử lý ra sao ? Xin đề nghị ý kiến với Ngài thế này: nếu ta cắm không được ... thì ta ... cấm ... ra báo.

Từ chữ Cắm đến chữ Cấm chỉ cần đổi dấu mũ trên mẫu tự a là xong.

Từ Cắm đến Cấm có bao xa.

Tiếng Việt hay thật.


Maria Antony.


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
IMAGE DE LA FEMME DANS LE VIETNAM MODERNE 19/12/2023 - 17/03/2024 — Musée Cernuschi - 7 avenue Vélasquez - 75008 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss