Bạn đang ở: Trang chủ / Bạn đọc và Diễn Đàn / Lời cáo lỗi

Lời cáo lỗi

- Diễn Đàn — published 31/01/2011 09:51, cập nhật lần cuối 31/01/2011 10:09


Diễn Đàn Forum xin cáo lỗi


Thưa bạn đọc

Từ chiều ngày thứ bảy 29.01.2010, Diễn Đàn Forum thay máy mới, do bị sự cố ngoài ý muốn nên trong khoảng hơn một ngày Gia trang Diễn Đàn Forum bị đóng cửa. Vì bất ngờ nên chúng tôi không kịp báo trước. Ban quản gia xin gửi lời cáo lỗi tới tất cả bạn đọc cũng như cảm ơn nhiều bạn đọc đã viết thư hỏi thăm. Nay mọi chuyện đã trở lại bình thường và, từ giao thừa (giờ Việt Nam), Giai Phẩm Xuân Tân Mão của Diễn Đàn sẽ xuất hiện với nhiều bài vở phong phú, trong một máy chủ mạnh và ổn định hơn trước.


Với lời chúc mừng năm mới,
Paris, 10g, 31.01.2011

Quản Gia

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss