Bạn đang ở: Trang chủ / Bạn đọc và Diễn Đàn / Quân mạc vấn ?

Quân mạc vấn ?

- Zidol — published 21/03/2007 22:41, cập nhật lần cuối 21/03/2007 22:41
Nhân câu hỏi của bạn, xin chép lại dưới đây bài thơ nổi tiếng của Cao Bá Quát
   

Ngán đời

Tôi rất thích bài viết về giáo sư Abdus Salam của Phạm Xuân Yêm, nhưng không tìm ra liên hệ giữa cái tựa "Quân mạc vấn" và câu thơ Đường nổi tiếng

Tuý ngoạ sa trường quân mạc vấn. Xin toà soạn cắt nghĩa giùm

VT (Paris)


Trả lời của Diễn Đàn
   

Chắc do bạn nhớ nhầm câu thơ Đường nên không liên hệ tới một câu thơ khác của danh sĩ Cao Bá Quát, mà tác giả Phạm Xuân Yêm mượn làm đề bài viết của anh (chúng tôi đã liên hệ với tác giả, và được anh xác nhận điều này).

Câu thơ Đường trong bài tứ tuyệt Lương Châu từ của Vương Hàn vốn là "Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu" (*) chứ không phải "quân mạc vấn". Còn câu thơ của Cao Bá Quát là "Thế sự thăng trầm quân mạc vấn". Nhân đây, chúng tôi xin chép hầu bạn đọc nguyên bài "Ngán đời", theo Việt Nam thi văn hợp tuyển của Dương Quảng Hàm.

   

Ngán đời


Thế sự thăng trầm quân mạc vấn (1)

Yên ba thâm xứ hữu ngư châu

Vắt tay nằm nghĩ chuyện đâu đâu

Ðem mộng sự đọ với chân thân thì cũng hệt

Duy giang thượng chi thanh phong,

dữ sơn gian chi minh nguyệt (2)

Kho trời chung, mà vô tận của mình riêng

Cuộc vuông tròn phó mặc khuôn thiêng

Kẻ thành thị kẻ vui miền lâm tẩu (3)

Gõ nhịp lấy, đọc câu « Tương Tiến Tửu » (4)

« Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai, bôn lưu đáo hải bất phục hồi » (5)

Làm chi cho mệt một đời !Chú thích

(*) Say rượu, ngủ nơi sa trường xin bạn đừng cười

(1) Hai câu thơ chữ Hán 1-2 nghĩa là : Việc đời lên xuống, bạn đừng hỏi làm gì. (Kìa) trong chỗ khói mù sóng rợn, có chiếc thuyền câu.
(2) Câu này lấy ở bài phú Tiền Xích Bích của Tô Ðông Pha, nghĩa là : Chỉ có gió mát ở trên sông, cùng trăng sáng trong khoảng núi.
(3) Lâm tẩu : rừng và nội cỏ.
(4) Nhan đề của một bài ca Nhạc phủ đề của Lý Bạch, nghĩa là Sắp kèo rượu.
(5) Bạn chưa thấy nước sông Hoàng Hà, từ trời xuống chảy tuôn xuống biển không hề quay lui. Ý nói đời sống, thời gian một đi không trở lại. Câu đầu của bài Tương tiến tửu.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss