Bạn đang ở: Trang chủ / Sách, văn hóa phẩm / Tập truyện "Bề rọc bề trằm" - Đào Vũ Hoài

Tập truyện "Bề rọc bề trằm" - Đào Vũ Hoài

- Đào Vũ Hoài — published 21/09/2014 10:10, cập nhật lần cuối 21/09/2014 10:10
Tập truyện có thể tải miễn phí từ mạng

BỀ RỌC BỀ TRẰM
tập truyện
ĐÀO VŨ HOÀI


DAOVUHOAI

có thể tải miễn phí từ địa chỉ
https://www.smashwords.com/books/view/473844

Bề Rộc Bề Trằm (eBook, Smashwords Edition 2014) gồm 33 truyện ngắn được xuất bản thành tập.
Tác giả giữ bản quyền, chịu trách nhiệm đổi chọn, bôi xóa hoặc thêm nhân thêm nhụy.

Lời tác giả:

Trộm nghĩ, lẽ thường ở đời hóa là những lẽ thường đối nghịch. Cuộc đời bờ rộc bờ trằm khi chạy song song đôi bờ bất nhập, lúc cuồng nộ cùng đổ xô xuống, tử sinh dồn cả ở một chớp mắt hóa thạch khiến hồn phách thót mình thoát ý niệm, xác thân tê bại cảm xúc.

Thế ra, trót mở miệng nói buộc lòng nói cho hết lời. Và bởi lắm lời đâm sinh chuyện. Nay đem chuyện làm quà.

 

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Không nên bỏ qua

Đạo diễn Leon Lê giới thiệu Song Lang ở Paris ngày 09/10/2021
Yda Song Lan, Leon Lê

Các sự kiến sắp đến
Exposition Mai-Thứ 16/06/2021 - 24/10/2021 — Musée des Ursulines, 5 rue de la Préfecture, 71000 Mâcon
Inalco chiếu phim Đập cánh giữa không trung 29/09/2021 17:00 - 19:00 — Auditorium Dumézil
Ciné-club Yda présente le film Song Lang de Leon Lê / giới thiệu phim Song Lang của Leon Lê 09/10/2021 16:00 - 20:00 — Cinéma Grand Action
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss