Bạn đang ở: Trang chủ / Sách, văn hóa phẩm / Cách đây 50 năm : TRĂM HOA ĐUA NỞ Ở VIỆT NAM 1954-1960

Cách đây 50 năm : TRĂM HOA ĐUA NỞ Ở VIỆT NAM 1954-1960

- Heinz SCHUTTE — published 14/07/2009 16:27, cập nhật lần cuối 14/07/2009 16:27
nghiên cứu của một nhà sử học Đức


sách mới


bia_hs

Heinz SCHŰTTE

Fűnfzig Jahre danach :

HUNDERT BLUMEN IN VIETNAM

1954-1960

Universität Hamburg * Asien-Afrika-Institut * Abteilung fűr Sprachen und Kulturen Sűdostasiens * Hamburger Sűdostasienstudien * Edmund-Siemers-Allee 1 - Ostflűgel * D-20146 HAMBURG * Tel : +49-(0)40-428 38 26 91 * Fax : +49-(0)40-428 38 79 49 * Email : thai-vietnam@uni-hamburg.de

Năm 1955 một nhóm văn nghệ sĩ đòi hỏi được tự do ngôn luận và các quyền tự do cho công dân. Năm 1956 họ phát hành tuyển tập Giai Phẩm và tạp chí Nhân Văn. Cả hai ấn bản này đều bị rơi vào tầm nhắm của bộ phận phụ trách chính sách văn hoá chính thống. Tại miền Bắc Việt Nam, trong khoảng thời gian ngắn giữa “Bản báo cáo mật của Krushev”  và việc đập tan cuộc nổi dậy ở Hungary cũng đã xuất hiện những cố gắng phê phán chính sách văn hoá và trật tự xã hội cùng nêu lên các đề nghị cải thiện. Và cũng giống nơi các nước xã hội chủ nghĩa khác, các phê phán này đều bị vùi dập. Những nhân vật chủ chốt của phong trào này đều bị “chỉnh lý”. Vấn đề này, cho đến nay vẫn giữ nguyên tính thời sự và chưa được giải đáp.  

Trên cơ sở các tài liệu đến nay chưa được công bố từ các thư khố và các cuộc phỏng vấn các chứng nhân thời đại, tác giả Heinz Schütte, nhà sử học sống tại Paris, mô tả một cách đặc thù những sự kiện đó cũng như động cơ thúc đẩy những người trong cuộc.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
IMAGE DE LA FEMME DANS LE VIETNAM MODERNE 19/12/2023 - 17/03/2024 — Musée Cernuschi - 7 avenue Vélasquez - 75008 Paris
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
France-Vietnam : un portail entre les cultures 08/03/2024 14:00 - 15:30 — via Zoom
CÀ PHÊ GẶP GỠ & ĐỐI THOẠI 09/03/2024 - 16/03/2024 — SALON VĂN HOÁ CÀ PHÊ THỨ BẢY (CPTB) - 79 Phan Kế Bính, Q. 1, TP.HCM
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss