Bạn đang ở: Trang chủ / Sách, văn hóa phẩm / Lương Cần Liêm : Psychologie transculturelle et psychopathologie

Lương Cần Liêm : Psychologie transculturelle et psychopathologie

- vhn — published 01/01/2006 00:00, cập nhật lần cuối 11/11/2006 08:27
Sách tâm lý học - nxb You-Feng, Paris, 2006, 433 tr
Psychologie transculturelle et psychopathologie. Occident et Asie orientale.

de LƯƠNG CẦN LIÊM

éditeur: You-Feng, Paris, 2006, 433 pages. ISBN : 2-84279-234-3

adresses de l'éditeur-libraire:
45 rue Monsieur le Prince, 75006 Paris - tél. 01 43 25 89 98
ou 66 rue Baudricourt, 75013 Paris - tél 01 53 82 16 68

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Exposition Art de Ðông Sơn 29/09/2021 - 28/02/2022 — Musée Barbier-Mueller - Rue Jean-Calvin 10, 1204 Genève (Suisse)
Chiếu phim tài liệu Mein Vietnam trên TV Đức 28/10/2021 - 29/01/2022 — SWR & SR Fersehen
Festival Si loin, si proche 27/01/2022 - 30/01/2022 — Allée de la Ferme, 77186 Noisiel, tél. 01 64 62 77 77
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss