Bạn đang ở: Trang chủ / Sách, văn hóa phẩm / Ngu Yên: "Ý thức sáng tác thơ - Sáng tạo và tái tạo"

Ngu Yên: "Ý thức sáng tác thơ - Sáng tạo và tái tạo"

- VHN published 08/09/2019 11:45, cập nhật lần cuối 08/09/2019 11:45
Ý Thức Sáng Tác Thơ
Sáng tạo và tái tạo.
Tác giả: Ngu Yên

Giới thiệu, phân tích, lý thuyết và thực hành, thơ mới từ thế kỷ 20 sang 21.


nguyen


"Nếu bạn là người sáng tác, có lẽ câu hỏi là: Làm thế nào để làm thơ có giá trị?
Nếu bạn là người đọc, có lẽ câu hỏi là: Làm sao để biết một bài thơ hay?
Cuốn sách này không có câu trả lời cho sáng tác lẫn thưởng ngoạn.
Chỉ có thêm câu hỏi cho bạn nào đã đọc xong. Có phải bạn đã tìm thấy câu trả lời?
"

Phát hành đầu tháng 9 năm 2019
email để đặt mua. tapdang@yahoo.com
Sách 600 trang giá $40.00
Sẽ gửi đến địa chỉ nhà.
Bạn đọc có thể gửi chi phiếu:
Phung Dang
5202 Contour Pl.

Houston, Texas 77096.
và địa chỉ của bạn để gửi sách.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Collège de France : Prof. Bùi Trân Phượng - Conférence du jeudi 08 juin 2023 22/06/2023 - 01/10/2023 — Collège de France
ICI Việt Nam: Le voyage suspendu 28/09/2023 - 13/10/2023 — Vinfast Paris Raspail, 8 Boulevard Raspail, 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss