Bạn đang ở: Trang chủ / Sách, văn hóa phẩm / Ngu Yên: "Ý thức sáng tác thơ - Sáng tạo và tái tạo"

Ngu Yên: "Ý thức sáng tác thơ - Sáng tạo và tái tạo"

- VHN published 08/09/2019 11:45, cập nhật lần cuối 08/09/2019 11:45
Ý Thức Sáng Tác Thơ
Sáng tạo và tái tạo.
Tác giả: Ngu Yên

Giới thiệu, phân tích, lý thuyết và thực hành, thơ mới từ thế kỷ 20 sang 21.


nguyen


"Nếu bạn là người sáng tác, có lẽ câu hỏi là: Làm thế nào để làm thơ có giá trị?
Nếu bạn là người đọc, có lẽ câu hỏi là: Làm sao để biết một bài thơ hay?
Cuốn sách này không có câu trả lời cho sáng tác lẫn thưởng ngoạn.
Chỉ có thêm câu hỏi cho bạn nào đã đọc xong. Có phải bạn đã tìm thấy câu trả lời?
"

Phát hành đầu tháng 9 năm 2019
email để đặt mua. tapdang@yahoo.com
Sách 600 trang giá $40.00
Sẽ gửi đến địa chỉ nhà.
Bạn đọc có thể gửi chi phiếu:
Phung Dang
5202 Contour Pl.

Houston, Texas 77096.
và địa chỉ của bạn để gửi sách.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Dinh Q. Lê - Le fil de la mémoire et autres photographies 08/02/2022 - 20/11/2022 — Musée du quai Brandly - Jacques Chirac / 37 Quai Brandly - 75007 Paris.
Musée Cernuschi - Impressions de Cochinchine, L'école des arts appliquées de Gia Định 22/06/2022 - 02/10/2022 — Musée Cernuschi - Salle Peinture - 7 avenue Vélasquez, 75008 Paris
Exposition: « Un regard sur le Vietnam et l’environnement » 29/09/2022 - 04/10/2022 — Centre Culturel Communal Erik Satie - 26 rue Emille Raspail, 94110 Arcueil.
Faites lire ! 2022, le Salon du livre du Mans - Minh Tran Huy 01/10/2022 16:00 - 19:00 — Théâtre Paul-Scarron - 8 Place Des Jacobins, Le Mans
Colloque international "France-Vietnam une histoire de l’anthropologie" 05/10/2022 - 08/10/2022 — 5-6-7 Octobre: IEA Paris - 17 quai d'Anjou, 75004 Paris. 8 Octobre: Ecole normal supérieure de Paris-PSL, Salle Dussane,Rdc gauche - 45 rue d'Ulm, 75005 Paris.
Exposition - Trần Trọng Vũ 06/10/2022 - 05/11/2022 — A2Z ART GALLERY - 24 rue de l'Echaude, 75006 Paris.
THÉÂTRE LES GÉMEAUX ­­­– SCENE NATIONALE 12/10/2022 - 22/10/2022 — 49, av. Georges Clemenceau - 92330 Sceaux
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss