Bạn đang ở: Trang chủ / Sách, văn hóa phẩm / Sách mới: Ngu Yên - "Ý thức về dịch thuật"

Sách mới: Ngu Yên - "Ý thức về dịch thuật"

- Ngu Yên — published 15/05/2016 11:20, cập nhật lần cuối 15/05/2016 12:01


Giới thiệu sách mới:


Ý Thức Về Dịch Thuật

Ngu Yên


dichthuat

580 trang

Giới thiệu hầu hết những lý thuyết, chiến lược, phương pháp, kỹ thuật mới về dịch thuật trên thế giới, từ giữa thế kỷ 20 cho đến thế kỷ 21.

Những áp dụng thực tiễn để dịch truyện, tiểu thuyết và dịch thơ.

Đặc biệt, phần ba, giới thiệu giả thuyết dịch Việt ngữ sang ngoại ngữ hoặc dịch ngoại ngữ sang Việt ngữ.

Sách bán trên Amazon:
http://www.amazon.com/Thuc-Ve-Dich-Thuat-Vietnamese/dp/1533209065/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1463063656&sr=8-3&keywords=Ngu+Yen

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Văn học
Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Le Vietnam s’invite à Saintes (17100) 17/01/2023 - 08/04/2023
LES DIMANCHES DE VARAN 29/01/2023 - 05/02/2023 — 6 impasse de Mont-Louis - 75011 Paris
"Le camp des oubliés" suivi de "Sous tes doigts" deux films de Marie-Christine Courtès 15/02/2023 17:00 - 19:00 — Inalco, Maison de la recherche - 2, rue de Lille - 75007 Paris - Auditorium Dumézil
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss