Bạn đang ở: Trang chủ / Sách, văn hóa phẩm / Sách mới : "Dấu xưa - Tản mạn lịch sử nhà Nguyễn" của Mathilde Tuyết Trần

Sách mới : "Dấu xưa - Tản mạn lịch sử nhà Nguyễn" của Mathilde Tuyết Trần

- vhn — published 15/02/2010 23:43, cập nhật lần cuối 18/02/2010 13:12

Mathilde Tuyết Trần

DẤU XƯA...
Tản mạn lịch sử nhà Nguyễn

Mathilde TUYET TRAN

Cuốn sách gồm 7 chương về các giai đoạn lịch sử chung của hai nước Việt-Pháp: Gia Long-Bá Đa Lộc, Tự Đức, Hàm Nghi và Duy Tân sẽ ra mắt bạn đọc vào tháng 2/2010.
Sách gồm tổng cộng 542 trang, tiếng Việt và các bài tóm tắt bằng tiếng Pháp, cùng với nhiều hình ảnh chưa được công bố
.
„Dấu xưa… Tản mạn lịch sử Nhà Nguyễn“ không phải là một cuốn sách sử dạng cổ điển, viết cho một thiểu số độc giả chuyên ngành. Tác giả mời tất cả bạn đọc xa gần, ở Việt Nam cũng như ở bốn phương trời, đi dạo, nhưng nghiêm chỉnh, qua các trang sử cũ, có đến hơn 200 trăm năm, tìm tòi lục lọi trong các văn khố trên đất Pháp, xem thêm những tư liệu riêng của các gia đình Hàm Nghi, Duy Tân và Emile Lejeune, tìm lại dấu vết xưa ở Việt Nam.

Vì thế, „Dấu xưa…“ vừa có cái cũ vừa có những cái khám phá mới độc đáo, vừa Việt vừa Pháp. Một vài đoạn đã được phổ biến rộng rãi trên mạng, và đăng lại ở nhiều trang, trên các forum, trong đó có Diễn Đàn (Pháp), Vietsciences (Pháp)...

Giá 30 Euros, cộng cước bưu điện,
xin liên lạc đặt sách theo địa chỉ
info@tuyettran.deCác thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Le Vietnam s’invite à Saintes (17100) 17/01/2023 - 08/04/2023
LES DIMANCHES DE VARAN 29/01/2023 - 05/02/2023 — 6 impasse de Mont-Louis - 75011 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss