Bạn đang ở: Trang chủ / Sách, văn hóa phẩm / Sách mới : "Gilles DELEUZE : Nietzsche và triết học"

Sách mới : "Gilles DELEUZE : Nietzsche và triết học"

- vhn — published 21/04/2010 11:44, cập nhật lần cuối 21/04/2010 11:44
Nguyễn Thị Từ Huy dịch từ nguyên tác Pháp


Deleuze

Gilles DELEUZE : Nietzsche và triết học
Nguyễn Thị Từ Huy dịch từ nguyên tác Pháp
Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính
Nhà xuất bản Tri Thức, 2010

Xem bài "GILLES DELEUZE và việc tiếp nhận NIETZSCHE ở PHÁP" của Bùi Văn Nam Sơn

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Le Vietnam s’invite à Saintes (17100) 17/01/2023 - 08/04/2023
LES DIMANCHES DE VARAN 29/01/2023 - 05/02/2023 — 6 impasse de Mont-Louis - 75011 Paris
"Le camp des oubliés" suivi de "Sous tes doigts" deux films de Marie-Christine Courtès 15/02/2023 17:00 - 19:00 — Inalco, Maison de la recherche - 2, rue de Lille - 75007 Paris - Auditorium Dumézil
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss