Bạn đang ở: Trang chủ / Sách, văn hóa phẩm / Sách mới: Minh Thực Lục, Quan hệ Trung Hoa –Việt Nam thế kỷ XIV-XVII (3 tập)

Sách mới: Minh Thực Lục, Quan hệ Trung Hoa –Việt Nam thế kỷ XIV-XVII (3 tập)

- vhn — published 28/09/2010 00:01, cập nhật lần cuối 28/09/2010 00:01
Hồ Bạch Thảo dịch và chú thích


MINH THỰC LỤC : Quan hệ Trung Hoa –Việt Nam thế kỷ XIV-XVII
(3 tập)

Hồ Bạch Thảo dịch và chú thích;
Phạm Hoàng Quân hiệu đính, bổ chú và giới thiệu;
Nguyễn Minh Tường biên tập nội dung.


Minh Thực Lục


Nxb Hà Nội xuất bản, năm 2010. Sách bìa cứng, khổ 16x24cm.
Tập I: 928 trang, giá: 260.000đ;
Tập II: 892 trang, giá: 250.000đ;
Tập III: 1060 trang, giá: 300.000đ.


Minh Thực Lục là một bộ sử biên niên của 13 triều vua nhà Minh gồm 3.070 quyển ước 11.520.000 chữ. Bản dịch bao gồm 1.324 văn bản/đoạn văn bản chứa toàn bộ các thông tin có liên quan trực tiếp tới Đại Việt và Champa, là 2 quốc gia mà hiện nằm trọn trong lãnh thổ Việt Nam ngày nay. Đây là cuốn sử liệu đầu tiên trích dịch đầy đủ phần tư liệu về nước ta từ một bộ sử Trung Quốc, có in kèm đầy đủ bản gốc (phần trích dịch).

…“Sử Việt, đọc vài quyển” (tên một cuốn sách của sử gia Tạ Chí Đại Trường) là hiện trạng sử liệu nghèo nàn của nước nhà do cha ông để lại. Khắc phục khiếm khuyết này, không gì bằng phải tìm nhặt, dịch và công bố các tư liệu liên quan tới nước ta từ sách sử nước ngoài. Do vị thế địa-chính trị mà trong sử sách Trung Quốc sẽ là nơi có thể tìm thấy nhiều tư liệu sử Việt nhất. Hơn nữa, với hàng ngàn năm quan hệ Việt-Trung, việc “ôn cố tri tân” bằng những sử liệu đó luôn luôn cần thiết. (trích “lời cuối sách”)

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Le Vietnam s’invite à Saintes (17100) 17/01/2023 - 08/04/2023
LES DIMANCHES DE VARAN 29/01/2023 - 05/02/2023 — 6 impasse de Mont-Louis - 75011 Paris
"Le camp des oubliés" suivi de "Sous tes doigts" deux films de Marie-Christine Courtès 15/02/2023 17:00 - 19:00 — Inalco, Maison de la recherche - 2, rue de Lille - 75007 Paris - Auditorium Dumézil
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss