Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Linh tinh / HỘI THẢO HÈ 2011 tổ chức tại SINGAPORE

HỘI THẢO HÈ 2011 tổ chức tại SINGAPORE

- BAN TỔ CHỨC — published 18/03/2011 22:25, cập nhật lần cuối 17/07/2013 06:43
thông báo của Ban tổ chức


HỘI THẢO MÙA HÈ

SINGAPORE

20-21 tháng 8-2011


Việt Nam và các nước ASEAN trước thử thách


    Cuộc hội thảo khuyến khích các đóng góp nhằm đánh giá Việt Nam và các nước Asean trước các thử thách quốc tế, chính trị và kinh tế trong tương lai. Cụ thể là :

    (a)  Vai trò có thể của Việt Nam và các nước ASEAN trong việc hình thành chính sách thực sự độc lập nhưng hữu nghị với Trung  Quốc ;

    (b)  Khả năng hợp tác nhằm bảo vệ hoà bình ở khu vực Biển Đông Nam Á và chia sẻ lợi ích bền vững từ sông Mekong ;

    (c)   Vai trò có thể của Mỹ và các nước khác trong khu vực ;

    (d)  Ưu tiên đổi mới ở Việt Nam nhằm phát huy được tiềm năng có sẵn


The challenges facing

Viet Nam and the ASEAN countries


This symposium encourages participants to assess Vietnam and Asean in view of the international, political and economic challenges that they face in the foreseeable future. Suggested topics include:

(a)  The roles that Vietnam and the ASEAN nations can play as independent but friendly nations vis-à-vis China;

(b)  The possible cooperative efforts to maintain peace in the Southeast Asean Sea and in the fair sharing of sustainable benefits from the Mekong River;

(c)  The possible roles of the US and other countries in the region;

(d)  Priorities for changes in Vietnam to realize its full potential.Thứ bảy – Chủ nhật, 20 - 21 tháng 8-2011

Lee Kuan Yew School of Public Policy

NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE

469C Bukit Timah Road

Oei Tiong Ham Building

SINGAPORE  259772


Ghi danh : 8:30- 9:30 giờ sáng thứ bảy 20-8-2011

Khai mạc : 9:30 giờ sáng thứ bảy 20-8-2011


 Liên hệ bài vở


·        Dự thảo đề tài viết (abstract – một trang) kèm theo lý lịch nghề nghiệp (curriculum vitae - 6 dòng) và địa chỉ liên lạc, xin gửi về Ngô Vĩnh Long (ngovinhlong@gmail.com) trước ngày 1 tháng 6, 2011. Trường hợp có bài trùng nhau hoặc không hợp đề tài, Ban Tổ chức sẽ thông báo lại các bạn. Bài viết nộp bản trước ngày 15 tháng 7, 2011. Ban tổ chức sẽ trả lời bài được chấp nhận hay không vào ngày 1 tháng 8, 2011.

·        Tiêu chuẩn bài : Bài viết do Ban Tổ Chức chọn lọc hoàn toàn dựa trên tiêu chuẩn nghiên cứu khoa học. Trong trường hợp bài có giá trị khoa học nhưng không hoàn toàn phù hợp với đề tài Hội thảo, bài cũng có thể sẽ được chọn, nhưng thời gian dành cho thảo luận sẽ bị hạn chế.

·        Bài chọn sẽ được đưa lên trang web tại http://hoithao.viet-studies.info/Hoithao2011.htm

·        Bài viết bằng tiếng Việt, dùng bất cứ font nào (nhưng tốt nhất là Unicode, Arial hoặc Times New Roman).  Khi đưa lên trang web của Hội thảo, chúng tôi sẽ dùng font Unicode.

·        Ðể biết được nội dung bài vở và cách tổ chức những lần trước, các bạn có thể tham khảo các bài tại trang các hội thảo : http://hoithao.viet-studies.info/

·        Địa chỉ gửi bài : Ngô Vĩnh Long, ngovinhlong@gmail.com


Người tham dự

Ngoài các bạn gửi bài được mời tham dự, Ban Tổ Chức cũng sẽ mời một số người nghiên cứu ở Việt Nam tham gia Hội thảo

Xin đặc biệt lưu ý : Tất cả mọi người tham dự (có bài hay chỉ dự thính, hoặc báo chí) đều phải được Ban Tổ Chức mời.  Hội thảo này là của một nhóm tư, không phải là một hội thảo công cộng.Tài chính


Hội thảo Hè 2011 do The Vietnamese Heritage Institute hỗ trợ.
Chi phí đi lại, ăn ở, hoàn toàn do cá nhân người tham dự trách nhiệm.

 Chỗ ở :  Sẽ thông báo sau.

Ban Tổ Chức

Giáp Văn Dương (Singapore)
Trần Hữu Dũng (Mỹ)
Nguyễn Ngọc Giao (Pháp)
Trần Hải Hạc (Pháp)
Trần Quốc Hùng (Mỹ)
Vũ Minh Khương (Singapore)
Ngô Vĩnh Long (Mỹ)
Phan Toàn Thắng (Singapore)
Nguyễn Minh Thọ (Bỉ)
Trần Văn Thọ (Nhật)
Vũ Quang Việt (Mỹ)


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
IMAGE DE LA FEMME DANS LE VIETNAM MODERNE 19/12/2023 - 17/03/2024 — Musée Cernuschi - 7 avenue Vélasquez - 75008 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss