Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Đặng Vũ Bào (1913-2008)

Đặng Vũ Bào (1913-2008)

- Diễn Đàn — published 24/11/2008 13:50, cập nhật lần cuối 24/11/2008 13:50


Đặng Vũ Bào


Được tin cụ Đặng Vũ Bào, sinh năm 1913 tại Hành Thiện (Nam Định, Việt Nam) đã từ trần ngày 23.11.2008 tại Gainesville (Florida, USA), thọ 96 tuổi.

Xin thành thực chia buồn cùng chị Đặng Vũ Bích Liên, anh Nguyễn Văn Hưởng và toàn thể tang quyến.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss