Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Bà Diệu Như Nguyễn Văn Quýnh

Bà Diệu Như Nguyễn Văn Quýnh

- Diễn Đàn — published 11/06/2007 16:40, cập nhật lần cuối 11/06/2007 19:44
Chia buồn với bạn Nguyễn Cao Đàm

Chúng tôi được tin 

Bà quả phụ Nguyễn văn Quýnh,

nhũ danh Nguyễn thị Bảo, pháp danh Diệu Như

đã từ trần ngày 22 tháng tư năm Đinh Hợi (7.06.2007), hưởng thọ 87 tuổi.

Diễn Đàn xin thành thực chia buồn với anh chị Nguyễn Cao Đàm và toàn thể tang quyến.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Exposition Mai-Thứ 16/06/2021 - 24/10/2021 — Musée des Ursulines, 5 rue de la Préfecture, 71000 Mâcon
Vivre dans le delta du Mékong aux Ateliers Varan 20/10/2021 19:30 - 22:30 — Ateliers Varan, 6 impasse de Mont-Louis, 75011 Paris
Ici Vietnam Festival 22/10/2021 - 24/10/2021 — Au cinéma Grand Action et au Foyer Vietnam, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss