Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Bà Diệu Như Nguyễn Văn Quýnh

Bà Diệu Như Nguyễn Văn Quýnh

- Diễn Đàn — published 11/06/2007 16:40, cập nhật lần cuối 11/06/2007 19:44
Chia buồn với bạn Nguyễn Cao Đàm

Chúng tôi được tin 

Bà quả phụ Nguyễn văn Quýnh,

nhũ danh Nguyễn thị Bảo, pháp danh Diệu Như

đã từ trần ngày 22 tháng tư năm Đinh Hợi (7.06.2007), hưởng thọ 87 tuổi.

Diễn Đàn xin thành thực chia buồn với anh chị Nguyễn Cao Đàm và toàn thể tang quyến.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss