Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Bà Diệu Như Nguyễn Văn Quýnh

Bà Diệu Như Nguyễn Văn Quýnh

- Diễn Đàn — published 11/06/2007 16:40, cập nhật lần cuối 11/06/2007 19:44
Chia buồn với bạn Nguyễn Cao Đàm

Chúng tôi được tin 

Bà quả phụ Nguyễn văn Quýnh,

nhũ danh Nguyễn thị Bảo, pháp danh Diệu Như

đã từ trần ngày 22 tháng tư năm Đinh Hợi (7.06.2007), hưởng thọ 87 tuổi.

Diễn Đàn xin thành thực chia buồn với anh chị Nguyễn Cao Đàm và toàn thể tang quyến.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Dinh Q. Lê - Le fil de la mémoire et autres photographies 08/02/2022 - 20/11/2022 — Musée du quai Brandly - Jacques Chirac / 37 Quai Brandly - 75007 Paris.
Musée Cernuschi - Impressions de Cochinchine, L'école des arts appliquées de Gia Định 22/06/2022 - 02/10/2022 — Musée Cernuschi - Salle Peinture - 7 avenue Vélasquez, 75008 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss