Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Bà Nguyễn Đức Ân

Bà Nguyễn Đức Ân

- Diễn Đàn — published 02/08/2008 13:17, cập nhật lần cuối 02/08/2008 13:17


Bà Nguyễn Đức ÂnChúng tôi được tin Bà Nguyễn Đức Ân, nhũ danh Bùi Thị Thược, thân mẫu anh Nguyễn Đức Minh Tuấn, đã từ trần ngày 23.7.2008 tại Houston, Texas (Hoa Kỳ), thọ 79 tuổi. Lễ tang đã diễn ra ngày 27.7.2008.

Diễn Đàn xin thành thực chia buồn cùng anh Tuấn, chị Lệ Hằng và toàn thể gia đình.


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss