Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Bà Nguyễn Thị Thịnh

Bà Nguyễn Thị Thịnh

- Diễn Đàn — published 08/08/2008 10:23, cập nhật lần cuối 08/08/2008 10:23
Chia buồn cũng bạn Nguyễn Văn Tuấn (Úc)


Bà Nguyễn Thị ThịnhChúng tôi được tin thân mẫu bạn Nguyễn Văn Tuấn (Úc), bà Nguyễn Thị Thịnh, pháp danh Thanh Ngọc, đã qua đời tại xã Bàn Thạch, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, ngày 17.07.2008, thọ 81 tuổi.

Diễn Đàn xin thành thực chia buồn cùng anh Nguyễn Văn Tuấn và toàn thể gia đình.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss