Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Bà Tạ Thu Thâu từ trần

Bà Tạ Thu Thâu từ trần

- Diễn Đàn — published 21/11/2010 22:01, cập nhật lần cuối 21/11/2010 22:01


Tin buồn


Bà TẠ THU THÂU
(1910-2010)


Chúng tôi được tin

Bà TẠ THU THÂU
nhũ danh NGUYÊN THỊ ÁNH


đã từ trần này 18.11.2010 tại bệnh viện Poissy, thọ 101 tuổi. Sau lễ động quan tại bệnh viện Poissy (10, rue Champ Gaillard, 78300 Poissy), lễ hỏa táng sẽ tổ chức lúc 11g ngày 25.11.2010 tại Crématorium du Val de Bièvre, 8 rue Ricardo, 94110 ARCUEIL.

Diễn Đàn xin thành thực chia buồn cùng tang quyến.


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss