Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Bửu Hường (1939-2009)

Bửu Hường (1939-2009)

- Diễn Đàn — published 19/12/2009 22:20, cập nhật lần cuối 19/12/2009 22:20


tin buồn

Chúng tôi được tin anh

BỬU HƯỜNG

đã đột ngột từ trần ngày 19 tháng 12 năm 2009 tại Clinique de l'Union, thọ 70 tuổi. Lễ hoả táng sẽ cử hành 14g30 ngày thứ tư 23 tháng 12-2009 tại CORNEBARRIEU-TOULOUSE.


Diễn Đàn xin thành thực chia buồn với chị Thu Lê và toàn thể tang quyến.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss