Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Bửu Hường (1939-2009)

Bửu Hường (1939-2009)

- Diễn Đàn — published 19/12/2009 21:20, cập nhật lần cuối 19/12/2009 21:20


tin buồn

Chúng tôi được tin anh

BỬU HƯỜNG

đã đột ngột từ trần ngày 19 tháng 12 năm 2009 tại Clinique de l'Union, thọ 70 tuổi. Lễ hoả táng sẽ cử hành 14g30 ngày thứ tư 23 tháng 12-2009 tại CORNEBARRIEU-TOULOUSE.


Diễn Đàn xin thành thực chia buồn với chị Thu Lê và toàn thể tang quyến.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss