Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Cụ bà Trần Đình Rư qua đời

Cụ bà Trần Đình Rư qua đời

- Diễn Đàn — published 09/03/2009 21:32, cập nhật lần cuối 09/03/2009 21:32

Chúng tôi vừa được tin :


Cụ bà Trần Đình Rư,
nhũ danh Trần Thị Phú,
pháp danh Diệu Thuần


thân mẫu của các anh chị :

Trần Quang Ngọc, Trịnh Thị Lang
Trần Thị Phương Mai, Tô Đình Hải
Trần Thị Ánh Tuyết, Trần Đại Lộc


vừa qua đời ngày thứ bảy 07.03.2009 tại Stuttgart (CHLB Đức), thọ 93 tuổi.
Tang lễ sẽ cử hành vào ngày thứ tư 11.03.2009.

Xin thành thật chia buồn cùng các anh chị và cầu chúc bác an vui nơi cực lạc.


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss