Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Tin buồn : Cụ Nguyễn Hàm

Tin buồn : Cụ Nguyễn Hàm

- Diễn Đàn — published 28/09/2008 19:14, cập nhật lần cuối 29/09/2008 15:14
Thân phụ chị Nguyễn Thị Phương Liên, nhạc phụ anh Cao Huy Thuần, vừa qua đời


Cụ Nguyễn Hàm
(1922-2008)Chúng tôi được tin cụ NGUYỄN HÀM, pháp danh Tâm Phước, thân phụ của chị Nguyễn Thị Phương Liên, đã từ trần ngày 7.9.2008 tại Huế, thọ 87 tuổi.

Diễn Đàn xin thành thực chia buồn cùng chị Liên, anh Thuần và toàn thể gia quyến.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Dinh Q. Lê - Le fil de la mémoire et autres photographies 08/02/2022 - 20/11/2022 — Musée du quai Brandly - Jacques Chirac / 37 Quai Brandly - 75007 Paris.
Colloque international "France-Vietnam une histoire de l’anthropologie" 05/10/2022 - 08/10/2022 — 5-6-7 Octobre: IEA Paris - 17 quai d'Anjou, 75004 Paris. 8 Octobre: Ecole normal supérieure de Paris-PSL, Salle Dussane,Rdc gauche - 45 rue d'Ulm, 75005 Paris.
Exposition - Trần Trọng Vũ 06/10/2022 - 05/11/2022 — A2Z ART GALLERY - 24 rue de l'Echaude, 75006 Paris.
THÉÂTRE LES GÉMEAUX ­­­– SCENE NATIONALE 12/10/2022 - 22/10/2022 — 49, av. Georges Clemenceau - 92330 Sceaux
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss