Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Hoạ sĩ THÁI BÁ (1938-2008)

Hoạ sĩ THÁI BÁ (1938-2008)

- Diễn Đàn — published 16/10/2008 18:47, cập nhật lần cuối 16/10/2008 18:47


Hoạ sĩ THÁI BÁ
(1938-2008)Chúng tôi được tin hoạ sĩ Thái Bá (Thái Nguyên Bá) đã từ trần ngày 12.10.2008 tại Garden Grove (California, Hoa Kì), thọ 70 tuổi. Lễ tang đã tổ chức ngày 16.10.2008.

Diễn Đàn xin thành thực chia buồn cùng chị Thái Kim Lan và toàn thể tang quyến.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss