Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Hoàng Long Hưng (1936-2016)

Hoàng Long Hưng (1936-2016)

- Diễn Đàn — published 25/11/2016 11:33, cập nhật lần cuối 25/11/2016 11:33
Kỹ sư cầu đường, nguyên uỷ viên ban chấp hành đầu tiên của hội Liên hiệp sinh viên Việt Nam tại Pháp (1965), về nước làm việc từ năm 1976.


Tin buồnHOÀNG LONG HƯNG
(1936-2016)


Chúng tôi được tin ông Hoàng Long Hưng đã từ trần ngày 21.11.2016 tại Hà Nội, thọ 80 tuổi.

Tang lễ đã cử hành ngày 24.11.2016.

Diễn Đàn xin thành thực chia buồn với các con gái của anh Hưng, Duyên và Diệu, cùng toàn thể tang quyến.


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Exposition Mai-Thứ 16/06/2021 - 24/10/2021 — Musée des Ursulines, 5 rue de la Préfecture, 71000 Mâcon
Vivre dans le delta du Mékong aux Ateliers Varan 20/10/2021 19:30 - 22:30 — Ateliers Varan, 6 impasse de Mont-Louis, 75011 Paris
Ici Vietnam Festival 22/10/2021 - 24/10/2021 — Au cinéma Grand Action et au Foyer Vietnam, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss