Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Hoàng Mạnh Đễ (1937-2021)

Hoàng Mạnh Đễ (1937-2021)

- Diễn Đàn — published 20/08/2021 16:40, cập nhật lần cuối 31/08/2021 15:56Tin buồn


Hoàng Mạnh Đễ

(1937-2021)


Chúng tôi vừa được tin bạn chúng tôi, anh Hoàng Mạnh Đễ, đã từ trần ngày 19.8.2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh, thọ 84 tuổi.

Diễn Đàn xin thành thực chia buồn với chị, cháu Minh và toàn thể gia đình.


Diễn Đàn

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Exposition Mai-Thứ 16/06/2021 - 24/10/2021 — Musée des Ursulines, 5 rue de la Préfecture, 71000 Mâcon
Vivre dans le delta du Mékong aux Ateliers Varan 20/10/2021 19:30 - 22:30 — Ateliers Varan, 6 impasse de Mont-Louis, 75011 Paris
Ici Vietnam Festival 22/10/2021 - 24/10/2021 — Au cinéma Grand Action et au Foyer Vietnam, 75005 Paris
Rencontre avec l'écrivain Nguyen Thanh Viet 04/11/2021 18:30 - 22:30 — Médiathèque Jean-Pierre Melville, 79 rue Nationale - 75013 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss