Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Hứa Thị Mộng Nguyệt (1951-2019)

Hứa Thị Mộng Nguyệt (1951-2019)

- Diễn Đàn — published 25/11/2019 10:43, cập nhật lần cuối 25/11/2019 10:43
Chia buồn với anh Lê Kim Chi và gia đình

Tin buồn


Hứa Thị Mộng Nguyệt

(1951-2019)


Chúng tôi được tin chị Hứa Thị Mộng Nguyệt, vợ anh Lê Kim Chi,  đã từ trần ngày 22 tháng 11 năm 2019 tại Paris, thọ 68 tuổi.

Lễ hoả táng sẽ cử hành tại Crématorium du Val de Bièvre, 8 rue du Ricardo, 94110 Arcueil (bus 186 từ Porte d’Italie, xuống trạm Ricardo) từ 12g đến 13g ngày thứ hai 2 tháng 12 năm 2019 (tang quyến xin miễn tặng vòng hoa).

Xin thành thực chia buồn cùng anh Lê Kim Chi, chị Hứa Mộng Liên, anh chị Hứa Minh Trung, cùng tất cả các cháu con chị Liên và con anh chị Trung.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Femmes vietnamiennes: pouvoir; culture et identités plurielles 09/03/2023 - 08/06/2023 — Amphithéâtre Marguerite de Navarre, Site Marcelin Berthelot | 11, place Marcelin-Berthelot, Paris 5è
Collège de France: La théorie des invariants et les espaces de modules - Ngô Bảo Châu 31/03/2023 - 23/06/2023 — Salle 5, Site Marcelin Berthelot - Collège de France, 11, place Marcelin-Berthelot, Paris 5
Phenomena: a duo exhibition by Đỗ Tuấn-Anh and Richie Nath 25/05/2023 - 17/06/2023 — Galerie BAQ - 15, Rue Beautreillis, 75004 Paris
Caméra d’or du Festival de Cannes 2023 07/06/2023 - 19/06/2023
Femmes vietnamiennes : créativité et engagement 08/06/2023 09:00 - 18:00 — Amphithéâtre Marguerite de Navarre, Site Marcelin Berthelot | 11, place Marcelin-Berthelot, Paris 5è
Ciné-club YDA: ROM / Câu lạc bộ YDA: RÒM 24/06/2023 16:00 - 19:00 — cinéma Grand Action - 5 rue des Ecoles, 75005 Paris, tél. 01 43 54 47 62- M° Cardinal Lemoine, Jussieu, Maubert-Mutualité
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss