Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Jean HUA Xieu (1919-2007)

Jean HUA Xieu (1919-2007)

- Diễn Đàn — published 26/05/2007 17:04, cập nhật lần cuối 26/05/2007 17:04
Chia buồn cùng anh Khoa và chị Lệ Quyên

Chúng tôi được tin

Bác Jean HUA Xieu


đã từ trần ngày 9 tháng 5-2007, thọ 88 tuổi. Lễ tang đã cử hành tại Saint-Maur (Val de Marne, Pháp)  ngày 19-5-2007.

Diễn Đàn xin thành chia buồn với anh Hứa Đắc Khoa, chị Lệ Quyên và toàn thể tang quyến.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Exposition Mai-Thứ 16/06/2021 - 02/01/2022 — Musée des Ursulines, 5 rue de la Préfecture, 71000 Mâcon
Ici Vietnam Festival 22/10/2021 - 24/10/2021 — Au cinéma Grand Action et au Foyer Vietnam, 75005 Paris
Rencontre avec l'écrivain Nguyen Thanh Viet 04/11/2021 18:30 - 22:30 — Médiathèque Jean-Pierre Melville, 79 rue Nationale - 75013 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss