Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Jean HUA Xieu (1919-2007)

Jean HUA Xieu (1919-2007)

- Diễn Đàn — published 26/05/2007 17:04, cập nhật lần cuối 26/05/2007 17:04
Chia buồn cùng anh Khoa và chị Lệ Quyên

Chúng tôi được tin

Bác Jean HUA Xieu


đã từ trần ngày 9 tháng 5-2007, thọ 88 tuổi. Lễ tang đã cử hành tại Saint-Maur (Val de Marne, Pháp)  ngày 19-5-2007.

Diễn Đàn xin thành chia buồn với anh Hứa Đắc Khoa, chị Lệ Quyên và toàn thể tang quyến.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Dinh Q. Lê - Le fil de la mémoire et autres photographies 08/02/2022 - 20/11/2022 — Musée du quai Brandly - Jacques Chirac / 37 Quai Brandly - 75007 Paris.
Musée Cernuschi - Impressions de Cochinchine, L'école des arts appliquées de Gia Định 22/06/2022 - 02/10/2022 — Musée Cernuschi - Salle Peinture - 7 avenue Vélasquez, 75008 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss