Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Jean HUA Xieu (1919-2007)

Jean HUA Xieu (1919-2007)

- Diễn Đàn — published 26/05/2007 17:04, cập nhật lần cuối 26/05/2007 17:04
Chia buồn cùng anh Khoa và chị Lệ Quyên

Chúng tôi được tin

Bác Jean HUA Xieu


đã từ trần ngày 9 tháng 5-2007, thọ 88 tuổi. Lễ tang đã cử hành tại Saint-Maur (Val de Marne, Pháp)  ngày 19-5-2007.

Diễn Đàn xin thành chia buồn với anh Hứa Đắc Khoa, chị Lệ Quyên và toàn thể tang quyến.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss