Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Lê Văn Phu (1920-2011)

Lê Văn Phu (1920-2011)

- Diễn Đàn — published 27/09/2011 22:19, cập nhật lần cuối 27/09/2011 22:19


Tin buồn


Chúng tôi được tin

Ông LÊ VĂN PHU

đã từ trần ngày 21 tháng 9 năm 2011, thọ 92 tuổi. Lễ tang cử hành lúc 15g45 ngày thứ tư 28 tháng 9 năm 2011 tại Crématorium de Nanterre (104 rue du Calvaire).

Xin thành thực chia buồn cùng bà Solange Lê Văn Phu và tang quyến.


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss