Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Mme Jeannine LUGUERN (1924-2012)

Mme Jeannine LUGUERN (1924-2012)

- Diễn Đàn — published 13/09/2012 18:45, cập nhật lần cuối 13/09/2012 18:46
Chia buồn với anh chị Joël Luguern & Hồng Hạnh và tang quyến


Tin buồnChúng tôi được tin

Bà Jeannine LUGUERN (nhũ danh MAGNE)


đã tạ thế ngày 4 tháng 9 năm 2012 tại Arès (tỉnh Gironde, Pháp), thọ 88 tuổi.

Diễn Đàn xin thành thực chia buồn với anh chị Joël Luguern & Hồng Hạnh, với Liêm Khê, Yên Khê & Trần Anh Hùng, Thạch Khê Elise và toàn thể gia đình.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss