Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Mme Jeannine LUGUERN (1924-2012)

Mme Jeannine LUGUERN (1924-2012)

- Diễn Đàn — published 13/09/2012 18:45, cập nhật lần cuối 13/09/2012 18:46
Chia buồn với anh chị Joël Luguern & Hồng Hạnh và tang quyến


Tin buồnChúng tôi được tin

Bà Jeannine LUGUERN (nhũ danh MAGNE)


đã tạ thế ngày 4 tháng 9 năm 2012 tại Arès (tỉnh Gironde, Pháp), thọ 88 tuổi.

Diễn Đàn xin thành thực chia buồn với anh chị Joël Luguern & Hồng Hạnh, với Liêm Khê, Yên Khê & Trần Anh Hùng, Thạch Khê Elise và toàn thể gia đình.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Dinh Q. Lê - Le fil de la mémoire et autres photographies 08/02/2022 - 20/11/2022 — Musée du quai Brandly - Jacques Chirac / 37 Quai Brandly - 75007 Paris.
Musée Cernuschi - Impressions de Cochinchine, L'école des arts appliquées de Gia Định 22/06/2022 - 02/10/2022 — Musée Cernuschi - Salle Peinture - 7 avenue Vélasquez, 75008 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss