Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Mme Jeannine LUGUERN (1924-2012)

Mme Jeannine LUGUERN (1924-2012)

- Diễn Đàn — published 13/09/2012 18:45, cập nhật lần cuối 13/09/2012 18:46
Chia buồn với anh chị Joël Luguern & Hồng Hạnh và tang quyến


Tin buồnChúng tôi được tin

Bà Jeannine LUGUERN (nhũ danh MAGNE)


đã tạ thế ngày 4 tháng 9 năm 2012 tại Arès (tỉnh Gironde, Pháp), thọ 88 tuổi.

Diễn Đàn xin thành thực chia buồn với anh chị Joël Luguern & Hồng Hạnh, với Liêm Khê, Yên Khê & Trần Anh Hùng, Thạch Khê Elise và toàn thể gia đình.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
L'Asie Maintenant - Guimet 20/10/2021 - 13/12/2021 — Musée national des arts asiatiques – Guimet - 6 place d'Inéa, 75116 Paris
Chiếu phim tài liệu Mein Vietnam trên TV Đức 28/10/2021 23:45 - 00:45 — SWR & SR Fersehen
Rencontre avec l'écrivain Nguyen Thanh Viet 04/11/2021 18:30 - 22:30 — Médiathèque Jean-Pierre Melville, 79 rue Nationale - 75013 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss