Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / bác Hà Quang Định qua đời

bác Hà Quang Định qua đời

- Diễn Đàn — published 05/03/2007 08:36, cập nhật lần cuối 13/03/2007 18:04
Tin buồn ngày 04.03.2007Chúng tôi được tin

Bác Hà Quang Định

 

thân phụ của các chị Ái Mai, Ái Vân, Ái Xuân, Ái Thanh và anh Hà Quang Văn, đã từ trần ngày 4.3.2007 tại Sài Gòn, thọ 95 tuổi. Lễ động quan sẽ tổ chức vào ngày 7.3.2007, cốt sẽ được đưa về chùa Long Hoa (Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh).

Diễn Đàn xin thành thực chia buồn với chị Ái Vân, anh Lê Tiến và toàn thể tang quyến.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Exposition Mai-Thứ 16/06/2021 - 24/10/2021 — Musée des Ursulines, 5 rue de la Préfecture, 71000 Mâcon
Vivre dans le delta du Mékong aux Ateliers Varan 20/10/2021 19:30 - 22:30 — Ateliers Varan, 6 impasse de Mont-Louis, 75011 Paris
Ici Vietnam Festival 22/10/2021 - 24/10/2021 — Au cinéma Grand Action et au Foyer Vietnam, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss