Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Nguyễn Bạch Liên (1931-2022)

Nguyễn Bạch Liên (1931-2022)

- Diễn Đàn — published 17/05/2022 11:01, cập nhật lần cuối 17/05/2022 11:01


Tin buồnNguyễn Bạch Liên
(1931-2022)


Chúng tôi được tin Bà Nguyễn Bạch Liên đã an bình tạ thế ngày 16 tháng năm 2022, thọ 91 tuổi.

Lễ động quan sẽ tổ chức 9g30 sáng thứ năm 19.5 tại Funérarium de Thiais (5, Esplanade Auguste Perrier, 94320 Thiais), lễ hỏa táng 11g15 cùng ngày tại Crématorium du Val de Bièvre d'Arcueil (8 Route Ricardo,  94110 Arcueil).

Diễn Đàn xin thành thực chia buồn cùng bạn Nguyễn Quang Chánh, các con Phương Dung, Trường Sơn và toàn thể tang quyến.

Diễn Đàn

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Femmes vietnamiennes: pouvoir; culture et identités plurielles 09/03/2023 - 08/06/2023 — Amphithéâtre Marguerite de Navarre, Site Marcelin Berthelot | 11, place Marcelin-Berthelot, Paris 5è
Médiéval Technicolor - Exposition de Mai Tabakian 18/03/2023 - 29/05/2023 — Centre d'art Jean-Prouvé - Issoire (France)
Collège de France: La théorie des invariants et les espaces de modules - Ngô Bảo Châu 31/03/2023 - 23/06/2023 — Salle 5, Site Marcelin Berthelot - Collège de France, 11, place Marcelin-Berthelot, Paris 5
Phenomena: a duo exhibition by Đỗ Tuấn-Anh and Richie Nath 25/05/2023 - 17/06/2023 — Galerie BAQ - 15, Rue Beautreillis, 75004 Paris
Femmes vietnamiennes : créativité et engagement 08/06/2023 09:00 - 18:00 — Amphithéâtre Marguerite de Navarre, Site Marcelin Berthelot | 11, place Marcelin-Berthelot, Paris 5è
Ciné-club YDA: ROM / Câu lạc bộ YDA: RÒM 24/06/2023 16:00 - 19:00 — cinéma Grand Action - 5 rue des Ecoles, 75005 Paris, tél. 01 43 54 47 62- M° Cardinal Lemoine, Jussieu, Maubert-Mutualité
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss