Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Nguyễn Đắc Lộc (1934-2022)

Nguyễn Đắc Lộc (1934-2022)

- Diễn Đàn — published 05/02/2022 10:00, cập nhật lần cuối 09/02/2022 12:21

Tin buồn

Nguyễn Đắc Lộc
(1934-2022)Chúng tôi được tin ông Nguyễn Đắc Lộc đã từ trần ngày 2.2.2022 tại Orsay (Pháp), thọ 87 tuổi.

Tang lễ sẽ cử hành tại sảnh Coupole, Crématorium du Père Lachaise (71 Rue des Rondeaux, 75020 Paris) lúc 13g00 ngày thứ tư 16.2.2022.

Diễn Đàn xin thành thực chia buồn với chị Như Mai, và các gia đình Đắc Hà, Đắc Minh, Hoàng Vy.

Diễn Đàn


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Femmes vietnamiennes: pouvoir; culture et identités plurielles 09/03/2023 - 08/06/2023 — Amphithéâtre Marguerite de Navarre, Site Marcelin Berthelot | 11, place Marcelin-Berthelot, Paris 5è
Collège de France: La théorie des invariants et les espaces de modules - Ngô Bảo Châu 31/03/2023 - 23/06/2023 — Salle 5, Site Marcelin Berthelot - Collège de France, 11, place Marcelin-Berthelot, Paris 5
Phenomena: a duo exhibition by Đỗ Tuấn-Anh and Richie Nath 25/05/2023 - 17/06/2023 — Galerie BAQ - 15, Rue Beautreillis, 75004 Paris
Caméra d’or du Festival de Cannes 2023 07/06/2023 - 19/06/2023
Femmes vietnamiennes : créativité et engagement 08/06/2023 09:00 - 18:00 — Amphithéâtre Marguerite de Navarre, Site Marcelin Berthelot | 11, place Marcelin-Berthelot, Paris 5è
Ciné-club YDA: ROM / Câu lạc bộ YDA: RÒM 24/06/2023 16:00 - 19:00 — cinéma Grand Action - 5 rue des Ecoles, 75005 Paris, tél. 01 43 54 47 62- M° Cardinal Lemoine, Jussieu, Maubert-Mutualité
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss