Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Nguyễn Thừa (1940-2010)

Nguyễn Thừa (1940-2010)

- Diễn Đàn — published 15/03/2010 11:02, cập nhật lần cuối 15/03/2010 11:02


tin buồnChúng tôi được tin anh

Nguyễn Thừa


đã từ trần ngày 14.3.2010 tại Paris, thọ 70 tuổi. Lễ hoả táng sẽ cử hành lúc 10g ngày thứ năm 18.3.2010 tai Crématorium de Val de Bièvre, 8 rue Ricardo, 9410 ARCUEIL.


Diễn Đàn xin thành thực chia buồn cùng chị Joëlle và toàn thể tang quyến.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Exposition Mai-Thứ 16/06/2021 - 24/10/2021 — Musée des Ursulines, 5 rue de la Préfecture, 71000 Mâcon
Vivre dans le delta du Mékong aux Ateliers Varan 20/10/2021 19:30 - 22:30 — Ateliers Varan, 6 impasse de Mont-Louis, 75011 Paris
Ici Vietnam Festival 22/10/2021 - 24/10/2021 — Au cinéma Grand Action et au Foyer Vietnam, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss