Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Nguyễn Văn Nhân (1943-2012)

Nguyễn Văn Nhân (1943-2012)

- Diễn Đàn — published 28/08/2012 10:05, cập nhật lần cuối 28/08/2012 10:05
Tưởng nhớ anh Nguyễn Văn Nhân, cựu học sinh J.-J. Rousseau và Sup'Aero


Tin buồn


Nguyễn Văn Nhân
(1943-2012)Chúng tôi được tin bạn Nguyễn Văn Nhân đã từ trần ngày 10.07.2012 tại Paris, thọ 69 tuổi.

Lễ hỏa táng đã cử hành ngày 18.07.2012, di cốt sẽ được đưa về với sông núi Quy Nhơn theo ý nguyện của người quá cố.

Diễn Đàn xin thành thực chia buồn với Anh Tú, Laura, Marine, Mai Lan, anh Nguyễn Văn Giai cùng toàn thể gia đình.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss