Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Olivier Kiên Nguyễn

Olivier Kiên Nguyễn

- Diễn Đàn — published 04/08/2008 10:25, cập nhật lần cuối 04/08/2008 10:25
Chia buồn cùng bạn Nguyễn Văn Hương (Canada)


Olivier Kiên Nguyễn (1982-2008)Chúng tôi được tin con trai của bạn Nguyễn Văn Hương và Christine Dumont, Olivier Kiên Nguyễn, đã đột ngột tử nạn trên đường phố khu Outremont (thành phố Montreal) rạng sáng ngày 31.7.2008, thọ 26 tuổi.


Diễn Đàn xin thành thực chia buồn cùng anh Hương, chị Christine và toàn thể gia đình.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss