Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Paul MENRAS (1912-2010)

Paul MENRAS (1912-2010)

- Diễn Đàn — published 27/03/2010 20:14, cập nhật lần cuối 27/03/2010 20:14
Chia buồn với bạn André Menras - Hồ Cương Quyết

Tin buồn
Chúng tôi được tin


Cụ ông Joseph (Paul) MENRAS


đã từ trần ngày 26.03.2010 tại Béziers (Pháp), thọ 98 tuổi.


Diễn Đàn xin thành thực chia buồn cùng anh chị André MENRAS Hồ Cương Quyết và toàn thể gia đình.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Exposition Mai-Thứ 16/06/2021 - 24/10/2021 — Musée des Ursulines, 5 rue de la Préfecture, 71000 Mâcon
Vivre dans le delta du Mékong aux Ateliers Varan 20/10/2021 19:30 - 22:30 — Ateliers Varan, 6 impasse de Mont-Louis, 75011 Paris
Ici Vietnam Festival 22/10/2021 - 24/10/2021 — Au cinéma Grand Action et au Foyer Vietnam, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss