Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Phạm Khải (Ba Ka) 1921-2007

Phạm Khải (Ba Ka) 1921-2007

- D.Đ. — published 15/05/2007 00:08, cập nhật lần cuối 15/05/2007 00:08
Chia buồn cùng chị Mỹ Trinh (Canada)

Chúng tôi được tin

Bác PHẠM KHẢI (bí danh Ba Ka)


đã từ trần ngày 10 tháng 5-2007, thọ 86 tuổi. Lễ tang đã cử hành tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 13-5-2007.

Diễn Đàn xin thành chia buồn với chị Mỹ Trinh, anh Võ Quang Tu (Montréal) và toàn thể tang quyến.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss