Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Phạm Khải (Ba Ka) 1921-2007

Phạm Khải (Ba Ka) 1921-2007

- D.Đ. — published 15/05/2007 00:08, cập nhật lần cuối 15/05/2007 00:08
Chia buồn cùng chị Mỹ Trinh (Canada)

Chúng tôi được tin

Bác PHẠM KHẢI (bí danh Ba Ka)


đã từ trần ngày 10 tháng 5-2007, thọ 86 tuổi. Lễ tang đã cử hành tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 13-5-2007.

Diễn Đàn xin thành chia buồn với chị Mỹ Trinh, anh Võ Quang Tu (Montréal) và toàn thể tang quyến.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Exposition Mai-Thứ 16/06/2021 - 24/10/2021 — Musée des Ursulines, 5 rue de la Préfecture, 71000 Mâcon
Vivre dans le delta du Mékong aux Ateliers Varan 20/10/2021 19:30 - 22:30 — Ateliers Varan, 6 impasse de Mont-Louis, 75011 Paris
Ici Vietnam Festival 22/10/2021 - 24/10/2021 — Au cinéma Grand Action et au Foyer Vietnam, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss