Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Phạm Khải (Ba Ka) 1921-2007

Phạm Khải (Ba Ka) 1921-2007

- D.Đ. — published 15/05/2007 00:08, cập nhật lần cuối 15/05/2007 00:08
Chia buồn cùng chị Mỹ Trinh (Canada)

Chúng tôi được tin

Bác PHẠM KHẢI (bí danh Ba Ka)


đã từ trần ngày 10 tháng 5-2007, thọ 86 tuổi. Lễ tang đã cử hành tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 13-5-2007.

Diễn Đàn xin thành chia buồn với chị Mỹ Trinh, anh Võ Quang Tu (Montréal) và toàn thể tang quyến.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Dinh Q. Lê - Le fil de la mémoire et autres photographies 08/02/2022 - 20/11/2022 — Musée du quai Brandly - Jacques Chirac / 37 Quai Brandly - 75007 Paris.
Musée Cernuschi - Impressions de Cochinchine, L'école des arts appliquées de Gia Định 22/06/2022 - 02/10/2022 — Musée Cernuschi - Salle Peinture - 7 avenue Vélasquez, 75008 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss